• LinkedIn
 • Facebook
 • Google+
 • MIM.SK

MIM patrí medzi úspešné a stabilné poradenské spoločnosti v oblasti IT od roku 2000. Spoločnosť MIM, s.r.o. to je množstvo úspešných  projektov a desiatky schopných odborníkov a odhodlanosť budovať jedinečné riešenia, ktoré prinášajú zákazníkom merateľné zlepšenia s  trvalými hodnotami v oblasti riadenia a informačnej  podpory.

Ide najmä o oblasti:

 • štandardizácie, automatizácie a riadenia podnikových procesov, optimalizácia procesov
 • nasadzovania nástrojov v oblasti Business Intelligence, BI riešenia
 • riadenia a kvalitu dát
 • implementácie SAP riešení a podpora v oblasti SAP riešení


Riadime sa mottom: Spokojnosť našich zákazníkov je to, čo nás ženie vpred.
 

Kľúčové kompetencie firmy MIM:

 • Rozumieme zákazníkom a v súlade s najlepšími skúsenosťami navrhujeme SAP a BI riešenia a napĺňame ich potreby a požiadavky
 • Optimalizujeme a implementujeme cieľové procesy
 • Budujeme kompletné informačné riešenia a systémy ich podpory
 • Navrhujeme BI riešenia pre meranie a hodnotenie procesov, produktov, výkonnosti
 • Mapujeme a realizujeme riešenia pre manažment dát a riadenie ich kvality

Naše firemné hodnoty:

 • Zákaznícka orientácia
 • Znalosť problematiky
 • Otvorenosť a transparentnosť vzťahov
 • Lojalita ku zákazníkovi
 • Garancia riešenia
 • Trvalé a pevné partnerstvá
 • Úspešné výsledky všetkým zúčastneným stranám