Skip to main content

Jedinečné
riešenia v oblasti
manažmentu dát

24-ročná história firmy je príbehom stabilného rastu a rozširovania kompetencií

Riešenia na mieru

Manažment
dát

Business
intelligence

Poradenstvo riadenia
verejných financií

Integračné riešenie
platformy Talend

Riešenie pre komplexnú evidenciu a správu odpadov

ESONA je riešenie pre evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu určené nielen pre obce a mestá, ale aj vývozné  spoločnosti.

Odborné skúsenosti
a kompetencie

MIM viac ako dvadsať rokov poskytuje poradenstvo pri dizajne a optimalizácii procesov verejnej správy, navrhuje a implementuje IT riešenia na ich podporu. Dlhodobo stabilný tím je zárukou vysokej seniority expertov.

Viac ako desaťročné skúsenosti s disciplínou „Manažment údajov“ využíva MIM pri realizácii riešení nevyhnutných pre využívanie dát pri elektronizácii procesov a služieb vo verejnej správe aj v komerčných oblastiach.

Viac o nás

Realizované projekty

Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov

Integrácia Ekonomického informačného systému Národného bezpečnostného úradu s IS ManEx a IS RIS

ESONA je produkt nasej spoločnosti MIM. Je to riešenie určené pre obce a mestá, ktoré potrebujú zvýšiť kontrolu v procese odvozu odpadu.

Novinky

Uncategorized @sk
24.03.2024

ESONA na konferencii APÚMS 2024

V dňoch 21.– 22. 3. 2024 sme opäť mali možnosť zúčastniť sa odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR2024.…
NovinkyPodujatiaUdalosti
20.10.2023

Dáta v cloude jednoducho a bezpečne

Dátová kvalita, výhody Talend cloud architektúry a ďalšie smerovanie platformy Talend toto všetko boli témy 4. ročníka odbornej konferencie o Manažmente…
NovinkyPodujatiaUdalosti
09.06.2023

Raňajky s Talendom

Moderná správa údajov, ktorá prináša skutočnú hodnotu Ďalšie stretnutie na tému Dátového manažmentu so skvelým ohlasom Kvalita, pravdivosť a dôveryhodnosť…