• LinkedIn
  • Facebook
  • Google+
  • MIM.SK

utorok, 24 apríl 2018 12:00

Delíme sa o skúsenosti z praxe so študentmi vysokých škôl

Ako inovatívna a znalostne orientovaná spoločnosť spolupracujeme s vybranými vysokými školami a univerzitami na území SR s cieľom aktívne sa podieľať na vzdelávaní študentov - budúcich špecialistov v oblasti Dátového manažmentu.

 

štvrtok, 05 apríl 2018 12:00

Pracujeme na napĺňaní princípu „Jedenkrát a dosť“

Zavedenie princípu „Jedenkrát a dosť“ do zložitého systému služieb, ktoré štát poskytuje občanom, je kontinuálne realizované rozširovaním dátových integrácií medzi štátnymi inštitúciami.

 

pondelok, 26 marec 2018 12:00

Modelovanie dátových tokov v interaktívnom vizuálnom prostredí

ETL operácie sú známe každému vývojovému pracovníkovi, ktorý v organizácii spracováva dátové toky, čiže potrebuje dostať dáta z bodu A do bodu B čo najrýchlejšou a najefektívnejšou cestou. Prípadne dáta priamo v tomto procese aj konsolidovať do štruktúry vhodnej pre cieľové systémy.

 

pondelok, 19 marec 2018 12:00

Naše riešenie ESONA na odbornej konferencií APÚMS 2018

V polovici marca sme sa zúčastnili odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR(APÚMS) a predstavili sme zástupcom obcí a miest riešenie pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu. Riešenie pokrýva navzájom prepojené funkcie, pomocou ktorých je možné zabezpečiť korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu. Cieľom riešenia je optimalizácia procesu a znižovanie skrytých nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu.

 

pondelok, 12 marec 2018 12:00

ESONA - Evidencia a správa odpadových nádob

MIM prináša riešenie pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu pre všetky obce a mestá, v ktorých je potreba viesť evidenciu a správu odpadových nádob z dôvodu zvýšenia kontroly a celkovej optimalizácie procesu, znižovanie skrytých nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu.

 

 

Ďalšie aktuality nájdete v záložke Aktuality.