Skip to main content

Integračné
riešenie
platformy
Talend

Riešeniami v oblasti manažmentu dát umožňujeme využiť dáta ako spoľahlivý zdroj informácií pre správne rozhodnutia a pre riadenie.

Údaje sú cenným
aktívom a potrebujú
starostlivosť

S riešením Data Fabric sa spoločnosť už viac nemusí zaoberať výberom dodatočných integračných produktov.

Data Fabric pokrýva celý rad funkčností pre zabezpečenie každej z oblastí hlavných procesov Dátového manažmentu: Dátová integrácia, Dátová kvalita, Integrácie aplikácií a API rozhraní, Big Data a doplnkové aplikácie pre riadenie kvality dát Data Preparation, Talend Data Stewardship, Data Inventory a Data Catalog.Pozadie silnej platformy Talend pôsobiacej na medzinárodnej úrovni zabezpečuje možnosť adaptácie na najnovšie technológie a postupy skôr, ako sú rozpoznané na lokálnej úrovni (ponúka kompas smerovania trhu).

Katalogizácia dát

Riešenie Katalogizácie dát Vám umožní konsolidovať všetky dátové zdroje vo Vašej spoločnosti. Prepojením s funkčnosťami pre dátovú integráciu a dátovú kvalitu je možné automaticky mapovať dátové toky a transformačné operácie nad dátami (napr. zmena dátových typov, agregácie, mapovanie a konsolidácia tabuliek a iné) a tým získať komplexný obraz procesu spracovania dát v spoločnosti.

Čistenie dát – Data Stewardship

Riešenie Konzoly Dátového Stevarda je dodávané ako doplnková aplikácia integračných riešení a prostredníctvom prehľadného grafického prostredia ponúka používateľom všetky funkčnosti pre riadenie kvality dát, definovanie ich kvality a alokovanie jedinečných a správnych záznamov v dátových zdrojoch.

Big Data

S riešením Big Data je spoločnosť schopná jednoducho a bez komplikácií zvládnuť prechod do novej éry spracovania neštruktúrovaných dát vo veľkých objemoch. Operácie Dátových integrácií, Dátovej kvality a Elektronických služieb je možné jednoducho transformovať do procesov fungujúcich v Hadoop prostredí cez natívnu transformáciu kódu s podporou najznámejších Big Data distribúcií ako Cloudera, Hortonworks, MapR.

Cloudové integračné riešenie

Prechod na Cloudové riešenia predstavuje trend modernej rýchlo sa rozvíjajúcej ekonomiky, v ktorej mnoho začínajúcich spoločností nemá prostriedky ani cieľ budovať vlastné IT oddelenia a infraštruktúru. Na jednej strane Cloudové riešenie predstavuje ušetrené prevádzkové náklady na hardvér, na druhej znížené personálne náklady spojené s administráciou.