Skip to main content

Integračné
riešenie
platformy
Talend

Riešeniami v oblasti manažmentu dát umožňujeme využiť dáta ako spoľahlivý zdroj informácií pre správne rozhodnutia a pre riadenie.

Údaje sú cenným
aktívom a potrebujú
starostlivosť

S riešením Talend Data Fabric sa spoločnosť už viac nemusí zaoberať výberom dodatočných integračných produktov.

Talend Data Fabric poskytuje komplexné pokrytie všetkých hlavných oblastí dátového manažmentu, vrátane Dátovej integrácie, Dátovej kvality, Integrácie aplikácií a API rozhraní.

Vďaka vývojovému prostrediu Talend Studio a modulom Talend Data Preparation, Talend Data Stewardship, Talend Data Inventory, Talend Data Catalog a ďalším sa stáva neoddeliteľnou súčasťou efektívneho riadenia a správy dát.

Talend Data Fabric disponuje širokým spektrom nástrojov, ktoré organizácie potrebujú na úspešné zvládnutie zložitých úloh v oblasti dátového manažmentu a svojim zákazníkom umožňuje rýchlo sa prispôsobiť najnovším technologickým trendom a požiadavkám trhu.

Talend Studio

Talend Studio je výkonný vizuálny nástroj pre integráciu dát a ETL (Extract, Transform, Load) procesy. Je navrhnutý tak, aby umožňoval vytváranie, testovanie a nasadenie aj tých najkomplexnejších dátových integrácií. Jeho užívateľsky priateľské rozhranie poskytuje vývojárom a dátovým inžinierom možnosť pracovať s rôznymi typmi dát a systémov, vrátane relačných databáz, súborových systémov, cloudových úložísk a API rozhraní.

Talend Data Preparation

Talend Data Preparation je vhodným nástrojom pre analytikov a odborníkov na dáta, ktorí potrebujú efektívne a jednoduché prostriedky na prípravu dát pre analýzu a ďalšie spracovanie. Pomáha organizáciám získať hodnotu z dát rýchlo a efektívne bez potreby zložitého programovania alebo technických znalostí.

Talend Data Stewardship

Talend Data Stewardship je dôležitým nástrojom pre správu kvality dát v organizáciách. Pomáha identifikovať, sledovať a riešiť problémy s dátovou kvalitou prostredníctvom definovania pravidiel, monitorovania údajov a spolupráce medzi rôznymi oddeleniami. Tento nástroj umožňuje posilniť dôveru v údaje, zlepšiť rozhodovanie a dodržiavať regulácie týkajúce sa ochrany údajov. S jeho pomocou môžu organizácie efektívne spravovať svoje dáta a zabezpečiť ich presnosť, spoľahlivosť a konzistenciu.

Talend Data Catalog

Talend Data Catalog je modul pre správu metadát, ktorý organizáciám umožňuje efektívne objavovať, spravovať a zdieľať dáta. S centralizovaným úložiskom metadát poskytuje prehľad o dátových zdrojoch a vzťahoch medzi nimi. Užívatelia môžu vyhľadávať dáta, definovať klasifikácie, priraďovať práva prístupu a sledovať pôvod dát. Tento nástroj zvyšuje transparentnosť dátových aktív, zlepšuje ich použiteľnosť a znižuje riziká spojené s ich správou.