Skip to main content

Príklady využitia dátovej integrácie, dátovej kvality a následnej analýzy dát boli témy ďalšieho ročníka odbornej konferencie o Manažmente údajov, ktorá sa uskutočnila v príjemných priestoroch AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia organizácií verejnej správy, súkromných spoločností a tiež zástupcovia spoločností Qlik a Emark.

Komplexné riešenie pre dátovú integráciu a dátovú kvalitu vo svojom vstupe predstavil p. Andreas Pfangert.

Akú dôležitosť majú čisté a kvalitné dáta pre biznis a čo všetko ovplyvňujú rozhodnutia založené na dátach s Qlik Analytics priblížil p. Róbert Šrotýř.

Vo vstupe produktovej manažérky Romany Lajdovej mali  možnosť účastníci odborného podujatia získať informácie o platforme Talend & Qlik – najkomplexnejšom riešení správy dát na trhu.

Veríme, že si všetci zúčastnení odniesli nové témy, podnety a myšlienky pre svoje pracovné aktivity a tiež upevnili priateľské vzťahy.

Tešíme sa ďalšie spoločné stretnutie v novembri 2024.