Skip to main content

Business Intelligence

Riešenia BI menia dáta na užitočné informácie, vizualizujú ich a umožňujú tak správne sa rozhodovať. MIM kladie dôraz na konsolidovanú a kvalitnú údajovú základňu, optimalizovanú pre potreby reportovania a pokročilej analýzy.

Dáta sú cenným
aktívom, ak vedia
prinášať zisk.

Hodnotu dát využívame až vtedy, keď získané informácie zvyšujú príjmy, alebo šetria náklady.

MIM riešenia v oblasti Business Intelligence vám pomôžu správne zbierať, spracovať, analyzovať a prezentovať dáta.
Pomôžu Vám objaviť hodnotné informácie skryté v množstve údajov a premeniť ich na reálny zisk.

Biznis optimalizácia obsahu BI

Prispôsobíme obsah BI prostredia spoločnosti tak, aby poskytovalo odpovede na aktuálne biznis otázky biznis používateľov, čo zahŕňa optimalizáciu štruktúry a obsahu výstupov BI prostredia spoločnosti.

Technická optimalizácia BI prostredia

V súčasnosti sú dáta generované neuveriteľným tempom, a pokiaľ chcete zostať konkurenceschopní, musíte byť schopní tieto dáta využiť a efektívne premeniť na informácie. To si vyžaduje moderné, multikanálové BI prostredie schopné tieto dáta spracovať do konsolidovanej dátovej základne s využitím moderných technológií enterprise, open source, alebo cloudových služieb.

Špecializované vizualizácie

Vizualizácia vzťahov medzi dátami z rôznych zdrojov odhaľuje biznis súvislosti a závislosti, ktoré pri bežnom pohľade na dáta ostávajú ukryté. Vzťahy medzi entitami, smerovanie tokov, či vplyvy zmien v celom prostredí je možné v interaktívnom prostredí vizualizačného riešenia odhaľovať aj modelovať.