Skip to main content

Modelovanie

Návrh rôznych scenárov vrátane ich dopadov na chod organizácie

Implementovanie

Realizácia vybraných scenárov
a riešení pomocou IS a poradenstva

Meranie

Meranie kritérií a ukazovateľov
a ich interpretácia pre rozhodovanie

Od roku
2000
získavanie skúseností

Viac ako
300
realizovaných projektov

Podpora pre
45+
zákazníkov a partnerov

Náš tím tvorí
45+
expertov

Spoločnosť MIM

Viac ako 10 rokov sa MIM venuje manažmentu dát. Svojimi odbornými kapacitami prispieva k tvorbe koncepčných riešení využívania dát pre automatizáciu procesov štátnych organizácií, integráciu informačných systémov verejnej správy.

Spoločnosť MIM vstúpila v roku 2000 na slovenský trh s ponukou konzultačných služieb v oblasti IT. Za krátky čas sa vypracovala na uznávanú poradenskú a implementačnú spoločnosť poskytujúcu predovšetkým „back-office“ riešenia pre organizácie verejnej správy na báze technológie SAP. Postupne pribudli kompetencie a skúsenosti z oblastí analýzy a optimalizácie procesov verejnej správy, business intelligence a manažmentu dát.

Firemné hodnoty

  • Naše priority určuje klient
  • Pracujeme tak, aby sme si zaslúžili dôveru
  • Budujeme férové partnerské vzťahy
  • Nepretržite odborne rastieme
  • Aplikujeme najlepšie skúsenosti

Partneri

Certifikáty

ISO/IEC 20000-1:2018.

Spoločnosť používa systém manažérstva služieb v oblasti poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti procesného manažmentu a riadenia zmien. Systémová integrácia a implementácia informačných systémov v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1:2018.

ISO 9001 a ISO 27001

Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality certifikovaný podľa ISO 9001 a systém manažérstva informačnej bezpečnosti certifikovaný podľa ISO 27001 pre poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti procesného manažmentu a riadenia zmien, systémovej integrácie a implementácie informačných systémov.

Riešenia na mieru

Manažment
dát

Business
intelligence

Poradenstvo riadenia
verejných financií

Integračné riešenie
platformy Talend