Skip to main content

Modelovanie

Návrh rôznych scenárov vrátane ich dopadov na chod organizácie

Implementovanie

Realizácia vybraných scenárov
a riešení pomocou IS a poradenstva

Meranie

Meranie kritérií a ukazovateľov
a ich interpretácia pre rozhodovanie

Od roku
2000
získavanie skúseností

Viac ako
550
realizovaných projektov

Podpora pre
100+
zákazníkov a partnerov

Náš tím tvorí
45+
expertov

Vedenie spoločnosti

Ján Staník

Výkonný riaditeľ

Skúsenosti
+ proaktívne inovácie

Vďaka skúsenosti a znalosti IT technológií zlepšujeme kvalitu života a efektívnosť biznisu.

Roman
Červeňanský

Spolumajiteľ

Riešenie = procesy + IT

Vyše dvadsať rokov skúseností s procesmi verejnej správy spájame s odbornosťou v IT do užitočných elektronických služieb štátu a samospráv.

Iveta
Ďurčanová

Manažérka
realizácie projektov

Dodáme to
čo sľúbime

Staviame každý projekt na zhode so zákazníkom. Na začiatku v zadaní, na konci vo funkčnom riešení.

Tomáš Klima

Manažér
dátového tímu

Zhodnocujeme
dáta

Využívame naplno hodnotu dát obsiahnutú v informáciách, ktoré nesú.

Martin Novák

Manažér tímu
softvérového vývoja

Moderný prístup
k softvérovým riešeniam

Kompletné softvérové riešenia na mieru dodávame s
použitím nielen moderných technológií, ale aj moderných architektonických a realizačných prístupov.

Zuzana
Huljaková

Manažérka tímu
ESONA

Riešime

podstatu problému

Poskytujeme miestnym samosprávam nástroj a
know-how na krotenie množstva komunálneho odpadu už u jeho producentov.

Eva Kollárová

Finančná
manažérka

Stabilita

Vďaka zodpovednosti v biznise dlhodobo budujeme a udržiavame skúsený tím odborníkov.

Marcel
Mihalenko

Manažér biznis
analytického tímu

Biznis analýza je základ
dobrých IT riešení

Silní skúsenosťami a povzbudení dynamikou vývoja spoločnosti aj technológií analyzujeme problémy organizácií a prepájame biznis potreby s modernými IT riešeniami.

Dušan Franců

Obchodný manažér

Korektné vzťahy

Spokojnosť na oboch stranách začína dobrou vôľou, pokračuje korektným zmluvným vzťahom a vrcholí úspešnou spoluprácou.

Spoločnosť MIM

Viac ako 10 rokov sa MIM venuje manažmentu dát. Svojimi odbornými kapacitami prispieva k tvorbe koncepčných riešení využívania dát pre automatizáciu procesov štátnych organizácií, integráciu informačných systémov verejnej správy.

Spoločnosť MIM vstúpila v roku 2000 na slovenský trh s ponukou konzultačných služieb v oblasti IT. Za krátky čas sa vypracovala na uznávanú poradenskú a implementačnú spoločnosť poskytujúcu predovšetkým „back-office“ riešenia pre organizácie verejnej správy na báze technológie SAP. Postupne pribudli kompetencie a skúsenosti z oblastí analýzy a optimalizácie procesov verejnej správy, business intelligence a manažmentu dát.

Firemné hodnoty

  • Naše priority určuje klient
  • Pracujeme tak, aby sme si zaslúžili dôveru
  • Budujeme férové partnerské vzťahy
  • Nepretržite odborne rastieme
  • Aplikujeme najlepšie skúsenosti

Partneri

Certifikáty

ISO/IEC 20000-1:2018.

Spoločnosť používa systém manažérstva služieb v oblasti poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti procesného manažmentu a riadenia zmien. Systémová integrácia a implementácia informačných systémov v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1:2018.

ISO 9001 a ISO 27001

Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality certifikovaný podľa ISO 9001 a systém manažérstva informačnej bezpečnosti certifikovaný podľa ISO 27001 pre poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti procesného manažmentu a riadenia zmien, systémovej integrácie a implementácie informačných systémov.

Riešenia na mieru

Manažment
dát

Business
intelligence

Poradenstvo riadenia
verejných financií

Integračné riešenie
platformy Talend