Spoločnosť MIM vstúpila v roku 2000 na slovenský trh s ponukou konzultačných služieb v oblasti IT. Za krátky čas sa vypracovala na uznávanú poradenskú a implementačnú spoločnosť poskytujúcu predovšetkým „back-office“ riešenia pre organizácie verejnej správy na báze technológie SAP. Postupne pribudli kompetencie a skúsenosti z oblastí analýzyoptimalizácie procesov verejnej správy a business intelligence.

Viac ako 10 rokov sa MIM venuje manažmentu dát. Svojimi odbornými kapacitami prispieva k tvorbe koncepčných riešení využívania dát pre automatizáciu procesov štátnych organizácií, integráciu informačných systémov verejnej správy a podieľa sa na návrhu,  realizácii a rozvoji riešenia podporujúceho koncept „Jedenkrát a dosť“.

V roku 2018 vstúpila spoločnosť MIM do segmentu územných samospráv s vlastným riešením optimalizácie vývozu zmesového komunálneho odpadu (ESONA), ktoré si na slovenskom trhu rýchlo našlo zákazníkov vzhľadom na jeho jednoduchosť a vysokú nákladovú efektívnosť.

Za všetko hovorí viac ako 300 realizovaných projektov a podpora pre 45 zákazníkov a partnerov.

 Základné kompetencie MIM:

  • Rozumieme zákazníkom a v súlade s najlepšími skúsenosťami navrhujeme riešenia a napĺňame ich potreby a požiadavky
  • Optimalizujeme a implementujeme cieľové procesy
  • Budujeme kompletné informačné riešenia a systémy ich podpory
  • Navrhujeme BI riešenia pre meranie a hodnotenie procesov, produktov, výkonnosti
  • Mapujeme a realizujeme riešenia pre manažment dát a riadenie ich kvality

Naše firemné hodnoty:

  • Zákaznícka orientácia
  • Znalosť problematiky
  • Otvorenosť a transparentnosť vzťahov, lojalita
  • Garancia riešenia
  • Trvalé a pevné partnerstvá prinášajúce výsledky všetkým zúčastneným stranám