Sme stabilná poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom a českom trhu od roku 2000 v oblasti IT.

Spoločnosť MIM predstavuje množstvo úspešných  projektov a desiatky schopných odborníkov a odhodlanosť budovať jedinečné riešenia, ktoré prinášajú zákazníkom merateľné zlepšenia s  trvalými hodnotami v oblasti riadenia a informačnej  podpory.


"Spokojnosť našich zákazníkov je to, čo nás posúva vpred."

Základné kompetencie MIM:

  • Rozumieme zákazníkom a v súlade s najlepšími skúsenosťami navrhujeme riešenia a napĺňame ich potreby a požiadavky
  • Optimalizujeme a implementujeme cieľové procesy
  • Budujeme kompletné informačné riešenia a systémy ich podpory
  • Navrhujeme BI riešenia pre meranie a hodnotenie procesov, produktov, výkonnosti
  • Mapujeme a realizujeme riešenia pre manažment dát a riadenie ich kvality

Naše firemné hodnoty:

  • Zákaznícka orientácia
  • Znalosť problematiky
  • Otvorenosť a transparentnosť vzťahov, lojalita
  • Garancia riešenia
  • Trvalé a pevné partnerstvá prinášajúce výsledky všetkým zúčastneným stranám