Skip to main content

Tento rok sa opäť podarilo pripraviť medzinárodnú konferenciu Žilina Model United Nations 2023 (ŽilinaMUN 2023), ktorej organizátorom je Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 v Žiline.

Model United Nations (MUN) je v preklade stredoškolská akademická simulácia zasadnutia Organizácie Spojených národov, ktorej cieľom je vzdelávať študentov v oblasti aktuálneho politického diania vo svete, témach medzinárodných vzťahov, diplomacie a agendy OSN, či rozvíjať zručnosti argumentácie, získavania informácií, verejného vystupovania, vyjednávania a schopností prejavu v cudzom jazyku.

ŽilinaMUN sprevádza snaha vytvoriť motivujúcu, kreatívnu, náročnú a podnetnú konferenciu, ktorá poskytuje príležitosť užiť si diskusie o významných medzinárodných problémoch s odhodlanými mladými diskutérmi v angličtine, španielčine i francúzštine. Podujatie upevňuje nielen vzťahy medzi študentmi, ale aj medzi školami a krajinami, ktoré spolupracujú a spolu tvoria prijemný priestor.

Sme radi, že naša spoločnosť môže podporiť mladých ľudí zo Slovenska i zahraničia v snahe získať vedomosti o aktuálnom dianí a spoznávať tak svet.