Skip to main content

Moderná správa údajov, ktorá prináša skutočnú hodnotu

Ďalšie stretnutie na tému Dátového manažmentu so skvelým ohlasom
Kvalita, pravdivosť a dôveryhodnosť dát, nové trendy v starostlivosti o dáta, možnosti využitia nástrojov platformy Talend, toto všetko boli témy odborného podujatia, ktoré sa konalo v príjemných priestoroch AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town.

Podujatie otvoril obchodný riaditeľ spoločnosti Dušan Franců, privítal zástupcov súkromných spoločností a organizácií verejnej správy, spolu so zástupcami spoločnosti Talend p. Nataliu Halicku, a p. Akhilu Chunam.

Hlavnou témou podujatia bolo predstavenie spracovania dát prostredníctvom nástrojov Talend Data Inventory a Talend Data Preparation, prepojenia s vývojovým prostredím Talend Studio a následného asistovaného dočistenia dát pomocou modulu Talend Data Stewardship.