• LinkedIn
  • Facebook
  • Google+
  • MIM.SK

Strategické partnerstvo znamená pre MIM viac ako formálny vzťah dvoch subjektov. S našimi partnermi budujeme dlhodobé vzťahy založené na schopnostiach, rešpekte a lojalite. Výsledkom sú spoločné úspešné projekty ako i synergický rast oboch strán.

Zoznam našich vybraných partnerov: