Skip to main content

V dňoch 23. – 24. 5. 2023 sa konal snem ZMOS v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Na rokovaní v poradí 34. snemu Združenia miest a obcí Slovenska sa zišlo takmer 1300 delegátov – primátoriek / primátorov a starostiek / starostov. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS bolo prvým snemom od jesenných komunálnych volieb. Preto jeho súčasťou bola aj voľba predsedu združenia a členov Kontrolnej komisie. Snem určil jedenásť priorít združenia na nasledujúci rok.

U väčšiny zúčastnených starostov a primátorov výrazne rezonovala téma Odpadového hospodárstva, hlavne podpora triedenia a recyklácie odpadu. Zvyšovanie poplatkov za skládkovanie je pre obce a mestá výraznou motiváciou na triedenie odpadov, predchádzanie vzniku odpadov a vytvára tlak na zvýšenie miery recyklácie.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje modernú samosprávu a zodpovedné riešenia. Naše riešenie ESONA je určené pre obce a mestá, ktoré potrebujú zvýšiť kontrolu v procese vývozu odpadu. Riešenie podporuje transparentný proces evidencie, správy a vývozu odpadových nádob, ktorý umožní zaviesť množstvový zber a adresnú kontrolu výsypov odpadových nádob a tým pomáha motivovať občanov ku triedeniu odpadu a zároveň brániť rastu nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu.