Skip to main content

Dátová kvalita, výhody Talend cloud architektúry a ďalšie smerovanie platformy Talend toto všetko boli témy 4. ročníka odbornej konferencie o Manažmente  údajov, ktorá sa uskutočnila v príjemných priestoroch AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town.

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia súkromných spoločností a organizácií verejnej správy a tiež zástupcovia spoločnosti Talend p. Natalia Halicka, p. Andreas Pfangert.

Stav integrácií a rozvoja dátovej kvality v štátnej správe SR vo svojom vstupe predstavil  p. Matej Šiškovič​

Asistované čistenie údajov bola ďalšia nosná téma, ktorú priblížil p. Matej Štrbka. Účastníci odborného podujatia mali možnosť získať informácie o téme Procedúra DQ 3 vrátane demo ukážky.

Produktová manažérka Romana Lajdová predstavila Talend architektúru a možné typy inštalácií.

Počas konferencie sa prezentujúci venovali tiež témam strategického smerovania produktového portfólia Talend, možnostiam nasadenia rýchlych integračných riešení bez strachu o dáta v cloudových riešeniach.

Veríme, že si všetci zúčastnení odniesli nové témy, podnety a myšlienky pre svoje pracovné aktivity, nadviazali priateľské vzťahy.

Tešíme sa ďalšie spoločné stretnutie v apríli 2024