Skip to main content

Po dlhšej prestávke spôsobenej covidovou situáciou, pripravila naša spoločnosť
3. ročník odborného podujatia o aktuálnych témach v oblasti Dátového manažmentu.

„Zdravie vašich dát“ – čistota, kvalita a pravdivosť dát, nové trendy v starostlivosti o dáta, možnosti využitia nástrojov platformy Talend, toto všetko boli nosné témy odbornej konferencie, ktorá sa uskutočnila v príjemných priestoroch AC Hotel by Marriott Bratislava Old Town.

Podujatie otvoril obchodný riaditeľ spoločnosti Dušan Franců.

XXXX7773

Na úvod privítal zástupcov súkromných spoločností a organizácií verejnej správy, spolu so zástupcami spoločnosti Talend p. Nataliu Halicku, p. Olafa Marxa a p. Steffena Bischoffa.

Naša produktová manažérka Romana Lajdová v úvode predstavila IT trendy súčasnosti a budúcnosti.

3

Kolegovia zo spoločnosti Talend vo svojich prezentáciách objasnili, aké dôležité je mať zdravé dáta pre správne biznis rozhodnutia a aké sú možnosti spracovania dát a ich bezpečnosť v Talend Cloude.

Počas konferencie sa prezentujúci venovali tiež témam strategického smerovania produktového portfólia Talend, možnostiam nasadenia rýchlych integračných riešení bez strachu o dáta v cloudových riešeniach.

Súčasťou sérii prezentácii bol aj príspevok od dátového kurátora Ministerstva hospodárstva SR p. Petra Stropka, ktorý sa venoval aplikácii dátovej kvality v organizáciách verejnej správy. Poukázal na prípadových štúdiách na praktické modely k nastaveniu dátovej kvality v organizácii verejnej správy ​, prezentoval  skúsenosti s použitím nástrojov dátovej kvality v praxi organizácie verejnej správy ​ a zamýšľal sa nad úlohami dátového kurátora v podmienkach rôznych organizácií​.

XXXX8028

Veríme, že si všetci zúčastnení odniesli nové podnety a myšlienky pre svoje pracovné aktivity, nadviazali priateľské vzťahy, z ktorých vzíde spolupráca v budúcnosti.