• LinkedIn
  • Facebook
  • Google+
  • MIM.SK

Business Intelligence

Chcete zistiť aký bol mesačný obrat za jednotlivé prevádzky za daný rok? Alebo potrebujete vedieť koľko zákazníkov platí kartou pri nákupe? Prípadne koľkí z nich si tovar vyzdvihnú osobne alebo nechajú poslať poštou či kuriérom? Dovoľte Vašim dátam prinášať zisk.  

ESONA

MIM riešenie pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu je určené pre všetky obce a mestá, v ktorých je potreba viesť evidenciu a správu odpadových nádob z dôvodu zvýšenia kontroly a celkovej optimalizácie procesu, znižovanie skrytých nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu.

Manažment dát

Firemné dáta predstavujú aktívum, ktorého význam a hodnota neustále rastie. Zároveň rastie oveľa rýchlejšie objem údajov, získavaných z rôznych zdrojov, generovaných, spracovávaných alebo ukladaných firemnými informačnými systémami. Pre správne manažérske rozhodnutia je nevyhnutná analýza informácií získaných z komplexných, správnych a aktuálnych dát.

Optimalizácia procesov

Procesný prístup je princípom každého riešenia MIM. Metasonic® Suite predstavuje software novej generácie. Ide o platformu pre vývoj a prevádzku procesne orientovaných aplikácií pre komplexnú štandardizáciu, automatizáciu a riadenie podnikových procesov. V porovnaní s inými produktami je jedinečný predovšetkým rýchlosťou vývoja…