Skip to main content

Centrálny ekonomický systém

Mapovanie, analýza a návrh ekonomických procesov štátu

Hlavným zámerom projektu bolo skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy.

V prvej fáze sa podarilo podrobne zmapovať a analyzovať existujúci stav procesov a metodík až na úroveň interných riadiacich aktov, druhá fáza obsahovala návrh nových unifikovaných procesov.

Výstupom projektu bol návrh nového, optimalizovaného procesujednotného metodického riadenia so zapojením Orgánov verejnej moci pre zabezpečenie  centrálneho riadenia štátnych financií.

Mapovanie procesov, ich detailná analýza a schválený návrh ekonomických procesov štátu boli nevyhnutné kroky pre realizáciu implementácie Centrálneho ekonomického systému.