Skip to main content

Centrálny ekonomický systém

Implementácia Centrálneho ekonomického systému

Cieľom projektu a dodaného riešenia je implementácia informačného systému, zabezpečujúceho centralizáciu informačných systémov riadenia verejných financií ako základ pre vybudovanie modernej a efektívnej verejnej správy SR.

Prínosom implementácie Informačného systému Centrálneho ekonomického systému (IS CES) je možnosť centrálne metodicky riadiť a usmerňovať dané procesy, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku.

Implementácia Centrálneho ekonomického systému vytvára technické podmienky pre transformáciu ekonomických činností štátu na moderný model poskytovania služieb.