FIREMNÉ DÁTA PREDSTAVUJÚ AKTÍVUM, KTORÉHO VÝZNAM A HODNOTA NEUSTÁLE RASTIE


Dáta sa stávajú dôležitou súčasťou stratégie a biznisu firmy


Pre správne a včasné manažérske rozhodnutia a ďalší rozvoj biznisu firmy je nevyhnutná mať k dispozícií komplexné, správne a aktuálne dáta.


Pod pojmom Manažment dát rozumieme celú oblasť technológií, procesov a opatrení, ktorých zmyslom je zabezpečenie životného cyklu dát tak, aby prinášali čo najvyšší úžitok. Dáta je potrebné zbierať, vhodne ukladať, spracovať a priebežne strážiť ich integritu a konzistentnosť. Manažment dát je možné realizovať komplexne alebo postupne po jednotlivých logických celkoch, z ktorých každý samostatne znamená nemalý prínos pre využitie hlavného biznisu firmy.

 

Prečo práve MIM?

  • Sme spoľahlivým a dôveryhodným partnerom, už 18 rokov realizujeme projekty na slovenskom trhu IT
  • Máme stabilný tím konzultantov s dlhodobo budovaným know-how a praktickými skúsenosťami
  • Vieme rýchlo a pružne reagovať na požiadavky priamo u zákazníkov
  • Sme pripravení realizovať komplexné riešenia v oblasti Manažmentu dát a prevziať zodpovednosť za plnenie dohodnutých biznis ukazovateľov

Ako vhodný nástroj pre Manažment dát používame nami odporúčanú a osvedčenú platformu TALEND, ktorá je na základe našich skúseností optimálna z dôvodu jej komplexnosti a cenovej dostupnosti.

MIM služby v oblasti manažmentu dát pre Vás: