Riešenie pre Evidenciu a správu odpadových nádob a monitorovanie odvozu odpadu je určené pre všetky obce a mestá. Dôvodom zavedenia takejto kontroly je optimalizácia procesu a znižovanie skrytých nákladov za odvoz a likvidáciu odpadu.

 

Riešenie pokrýva navzájom prepojené funkcie, pomocou ktorých je možné zabezpečiť korektný, transparentný a nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a vývozu odpadu.


Inteligentné monitorovanie vývozu odpadu

 


Všetky údaje o platiteľoch poplatkov a ich službách evidovaných v obecnom účtovnom systéme sa prenášajú do systému ESONA.

Systém ESONA zabezpečuje evidenciu odpadových nádob pričom každá odpadová nádoba s príslušným objemom je označená elektronickým čipom, má v databáze pridelený jednoznačný identifikátor a je k nej priradený platiteľ poplatkov.


Kontrola evidencie odpadových nádob prebieha pri každom odvoze odpadu. Pri každom vyprázdnení odpadovej nádoby dochádza k zápisu údajov o jej vyprázdnení do centrálnej databázy. Zaznamenávané sú údaje o dátume a čase vyprázdnenia, stavu naplnenosti, GPS súradniciach vývozu pre každú vyprázdnenú odpadovú nádobu.


Zaznamenané údaje sú systémom analyzované, vyhodnocované a poskytujú používateľom informácie o stave vývozoch, množstve skutočne vyvezeného odpadu a problematických prípadoch.


Prínosy riešenia pre mestá a obce

 • Prehľad o vyvezených objemoch odpadov od jednotlivých platiteľov
 • Možnosť vyúčtovania platieb za odpad podľa skutočne vyvezeného odpadu
 • Zníženie celkového objemu neseparovaného tuhého komunálneho odpadu
 • Nástroj na adresnú podporu separovania odpadu
 • Riešenie na pasportizáciu, kontrolu a inventarizáciu odpadových nádob
 • Rýchla identifikácia nezrovnalostí v procese evidencie a vývozu odpadu

Prínosy riešenia pre platiteľov (občanov a organizácie)

 • Riešenie poskytuje informačný portál o stave vývozov nádob
 • Možnosť adresného vyúčtovania platieb za tuhý komunálny odpad podľa skutočne vyvezeného objemu od jednotlivých platiteľov
 • Flexibilita vývozu odpadu – platiteľ nemusí byť viazaný dohodnutým a vopred zaplateným režimom vývozu, vždy mu budú vyúčtované služby vývozu a likvidácie odpadu podľa skutočne vyprodukovaného a vyvezeného objemu odpadu

Prínosy riešenia pre vývozcov odpadu

 • Relevantný podklad pre objektívnu fakturáciu obcí
 • Monitoring vývozu
 • Transparentnosť výkonov, ktorá minimalizuje potrebu riešenia reklamácií zo strany obce ako aj reklamácií zo strany platiteľov (občanov a organizácií)V prípade ďalších informácií a záujmu neváhajte kontaktovať spoločnosť MIM, s.r.o. na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.