Cloudové integračné riešenie - Talend Cloud

CLOUD

Kedy sa zaoberať Cloudovým integračným riešením?

✓  Dátové operácie v spoločnosti neprebiehajú pri rovnomernom zaťažení a udržiavanie trvalej hardvérovej infraštruktúry nie je rentabilné
✓  Vznikajú dodatočné náklady na starostlivosť pri pravidelných prechodoch informačnej platformy na najnovšie verzie alebo problémy pri jej zastarávaní
✓  Platobný licenčný model aktuálneho riešenia je málo flexibilný pri zvyšovaní alebo znižovaní využitia systému

 

Ako riešenie cloudovej integrácie pomôže Vášmu podnikaniu?

Prechod na Cloudové riešenia predstavuje trend modernej rýchlo sa rozvíjajúcej ekonomiky, v ktorej mnoho začínajúcich spoločností nemá prostriedky ani cieľ budovať vlastné IT oddelenia a infraštruktúru. Na jednej strane Cloudové riešenie predstavuje ušetrené prevádzkové náklady na hardvér, na druhej znížené personálne náklady spojené s administráciou interného systému, jeho aktualizáciou a údržbou.

V zabehnutých spoločnostiach môže Cloudové riešenie napomôcť k otvorenosti systému, kde sa časť operácií vyžadujúcich rozšírený prístup (k zdrojom a používateľom) presunie do cloudového prostredia, zatiaľ čo ostávajúce operácie sú zachované vo vlastnej réžii (hybridné riešenie).

V rámci riešenia sú predpripravené funkčnosti pre napojenie na všetky najpopulárnejšie platformy cloudových úložísk a computingu (Amazon, Azure, Google, Snowflake, Redshift a iné), pre zabezpečenie prepojenia už existujúcich cloud riešení spoločnosti.

 

Komplexné riešenie Data Fabric pozostáva z týchto funkčných oblastí:

 

DI BD v2 ESB v2DP v2 DQDSC editDC

 

 

 

 

 

 

 

 

trained