Katalogizácia dát - Data Catalog

DC logo

Kedy sa zaoberať riešením Katalogizácia dát?

✓  V spoločnosti existuje vysoký počet neprepojených dátových zdrojov (databázy, súbory, systémy) žijúcich „vlastným životom“
✓  Systémy obsahujú dáta v odlišných štruktúrach, kvalite
✓  Pre zamestnancov je komplikované zistiť pôvod dát v dátových skladoch určených pre strategické analýzy
✓  Pre zamestnancov je komplikované určiť zmeny v dátach, kroky ich transformácie od ich vzniku až po cieľové využitie
✓  Vznikajú nadbytočné náklady pre udržiavanie zdrojov s duplicitnými a nekvalitnými dátami
✓  Pre nejednoznačnosť dát vznikajú škody, ako sú napríklad chybné plánovanie produkcie, nesprávne strategické rozhodnutia, či nevhodne
     zvolený manažment zákazníka
✓  Dátové zdroje začínajú byť neprehľadné a nemožno vyradiť nadbytočné systémy pre udržiavanie len skutočne potrebnej množiny dát
✓  Úprava dát je komplikovaná pre ich nesúrodosť a nemožnosť identifikácie následkov zmeny
✓  Neexistujú pracovné postupy pre riadenie prístupu k dátam a manažovanie práce s nimi


Ako riešenie Katalogizácia dát pomôže Vášmu podnikaniu?

Riešenie Katalogizácie dát Vám umožní skonsolidovať všetky dátové zdroje vo Vašej spoločnosti. Prepojením s funkčnosťami pre dátovú integráciu a dátovú kvalitu je možné automaticky mapovať dátové toky a transformačné operácie nad dátami (napr. zmena dátových typov, agregácie, mapovanie a konsolidácia tabuliek a iné) a tým vytvoriť komplexný obraz procesu spracovania dát v spoločnosti.

Pre analytické jednotky v spoločnosti už nebude problém sledovať celý proces vzniku dát, ich pôvod, kvalitu a dôveryhodnosť pre rýchle a presné analýzy. Riešenie analytickým jednotkám uľahčí vyhľadávanie a tvorbu nových dátových zdrojov čím umožní flexibilnejšiu reakciu podľa aktuálnych biznis požiadaviek spoločnosti. Katalogizácia prináša rovnaké benefity aj pre IT oddelenia a dátových kurátorov, kde pomáha zlepšovať sledovanie dát, ich manažovanie a kvalitu. Zachytáva a prenáša do vizuálnej podoby všetky metadáta z analytických nástrojov ako Tabelau alebo Power BI, integračných nástrojov ako Talend alebo Informatica , aplikácií Salesforce, SAP, SQL query a modelovacích nástrojov.

Vyše 80% informácií spojených s dátami môže byť riešením katalogizácie dát automaticky dokumentované a aktualizované na základe „smart“ vzťahových relácií a machine learning algoritmom.


Hlavné výhody

+  Vytváranie a správa kmeňových údajov spoločnosti
+  Budovanie pracovných postupov
+  Administrácia pod vlastnou strechou
+  Podpora silnej open komunity vývojárov
+  Jednoduché plánovanie nákladov na integrácie
+  Zbavenie sa závislosti od dodávateľov tretích strán a parciálnych systémov
+  Vytvorenie Jednotnej pravdy a jednoznačnej údajovej základne v celej spoločnosti
+  Zapojenie dátových stewardov pre stotožňovanie rovnakých záznamov z rôznych zdrojov
+  Intuitívne grafické prostredie pre prístup a správu kmeňových údajov biznis používateľmi
+  Flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty integrácií
+  Možnosť kombinovať všetky riešenia pre Dátovú integráciu, Dátovú kvalitu, Integrácie aplikácií a Big Data v rámci jedného produktu

 

Komplexné riešenie Data Fabric pozostáva z týchto funkčných oblastí:

 

DI BD v2 ESB v2DP v2 DQDSC editDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem často používaného on-premise typu inštalácie, Talend ponúka aj hybridnú alebo cloud inštaláciu o ktorej sa môžete viac dočítať tu.