Integrácie aplikácií - Enterprise Service Bus

ESB
 

Kedy sa zaoberať riešením Integrácie aplikácií?

✓  Spoločnosť má viacero nesúrodých systémov, ktoré si nevymieňajú dáta a žijú „vlastným životom“
✓  Dátové operácie pre nedostatok komunikácie prebiehajú duplicitne a produkujú nadbytočné náklady
✓  Spoločnosť chce poskytovať elektronické služby/údaje svojim zákazníkom (web portál, API)
✓  Napojenie na nové dátové zdroje a agregácia dát z nich je pomalá a neefektívna (externé API)
✓  Spoločnosť nemá dosah na dáta uložené vo vlastných agendových systémoch a firemných aplikáciách
✓  Získanie a prepojenie vlastných dát vyžaduje riadenie viacerých dodávateľov
✓  Výmena dát medzi systémami alebo pobočkami spoločnosti je pomalá prípadne vôbec neexistuje
✓  Integrovanie každého nového systému do infraštruktúry je nákladné a časovo náročné
✓  Spoločnosť nechce budovať IT oddelenie na málo flexibilných hardcoding operáciách náročných na rýchlu zmenu podľa nových požiadaviek

 

Ako riešenie Integrácie aplikácií pomôže Vášmu podnikaniu?

Integrácie aplikácií je nevyhnutným prvkom pre fungovanie spoločností založených na „on-line“ agende. Ponúka rýchlejšiu a okamžitú výmenu informácií medzi systémami, čím zabezpečujú lepšiu dosiahnuteľnosť presných a jednotných dát tam, kde sú potrebné.

Zdieľanie údajov medzi aplikáciami zabraňuje zbytočnej duplicite spracovávaných dát a zvyšuje ich kvalitu. Infraštruktúra vybudovaná na tomto riešení dokáže poskytnúť presné informácie, a to v pravý čas a v požadovanej podobe pre presné a spoľahlivé analýzy, ako aj pre bežnú agendu.
Pozadie silnej platformy Talend pôsobiacej na medzinárodnej úrovni zabezpečuje možnosť adaptácie na najnovšie technológie a postupy skôr, ako sú rozpoznané na lokálnej úrovni (ponúka kompas smerovania trhu).

 

Hlavné výhody

+  Rýchla tvorba Integrácie aplikácií pre získavanie a distribúciu dát
+  Rýchla tvorba nových integrácií medzi systémami a aplikáciami
+  Administrácia pod vlastnou strechou
+  Prehľad o elektronickej komunikácii cez administračnú konzolu a jej priame riadenie
+  Podpora silnej open komunity vývojárov
+  Jednoduché plánovanie nákladov na integrácie
+  Zbavenie sa závislosti od dodávateľov tretích strán a parciálnych systémov
+  Flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty integrácií
+  Možnosť kombinovať všetky riešenia pre Dátovú integráciu, Dátovú kvalitu, Integrácie aplikácií a Big Data v rámci jedného produktu.

 

 

Komplexné riešenie Data Fabric pozostáva z týchto funkčných oblastí:

 

DI BD v2 ESB v2DP v2 DQDSC editDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem často používaného on-premise typu inštalácie, Talend ponúka aj hybridnú alebo cloud inštaláciu o ktorej sa môžete viac dočítať tu.