Čistenie dát s pomocou Konzoly Dátového Stevarda - Data Stewardship

DSC

Kedy sa zaoberať riešením Konzoly Dátového Stevarda?

✓  Spoločnosť plánuje zaviesť alebo má zavedený manažment kmeňových údajov
✓  V spoločnosti existuje niekoľko oddelených dátových zdrojov s duplicitnými údajmi, no nie je automaticky možné určiť ich unikátnosť a duplicitnosť
✓  Spoločnosť spracúva dáta, ktoré je potrebné manuálne vyhodnotiť ich vlastníkmi
✓  Spoločnosť chce konsolidovať viacero dátových zdrojov do jedného výstupu s výberom dát podľa dôveryhodnosti ich zdroja 

 

Ako riešenie Konzoly Dátového Stevarda pomôže Vášmu podnikaniu?

Zavedenie role Dátového Stevarda je kľúčovým krokom k dátovo riadenej organizácii a podmienkou pri uplatňovaní zásad Dátového manažmentu, ktorý sa v modernej ekonomike dostáva do popredia ako nevyhnutný manažérsky prístup.

Riešenie Konzoly Dátového Stevarda je dodávané ako doplnková aplikácia integračných riešení a prostredníctvom prehľadného grafického prostredia ponúka používateľom všetky funkčnosti pre riadenie kvality dát, definovanie ich kvality a alokovanie jedinečných a správnych záznamov v dátových zdrojoch.

Samozrejmosťou je široká paleta podpornej funkčnosti, ako riadenie kampaní, pracovných postupov, definícia dátových modelov a integrácia získavania a nahrávania dát v rámci dátových prenosov.

Pozadie silnej platformy Talend pôsobiacej na medzinárodnej úrovni zabezpečuje možnosť adaptácie na najnovšie technológie a postupy skôr, ako sú rozpoznané na lokálnej úrovni (ponúka kompas smerovania trhu). 

 

Hlavné výhody

+  Zapojenie biznis používateľov, vlastníkov dát do zlepšovania kvality dát v spoločnosti
+  Odbremenenie IT oddelenia a zníženie nákladov na implementáciu pravidiel dátovej kvality
+  Zabezpečenie zdieľania logiky tvorby dátových zdrojov
+  Jedinečné grafické prostredie prispôsobené na riadenie kampaní čistenia dát a tvorbu kmeňových dát
+  Flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty implementácií
+  Možnosť kombinovať všetky riešenia pre Dátovú integráciu, Dátovú kvalitu, Integrácie aplikácií a Big Data v rámci jedného produktu

 

Komplexné riešenie Data Fabric pozostáva z týchto funkčných oblastí:

 

DI BD v2 ESB v2DP v2 DQDSC editDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem často používaného on-premise typu inštalácie, Talend ponúka aj hybridnú alebo cloud inštaláciu o ktorej sa môžete viac dočítať tu.