Dátová kvalita - Data Quality

DQ

Kedy sa zaoberať riešením Dátovej kvality?

✓  Spoločnosť vlastní dáta, ale pre ich vysokú nekvalitu nie je schopná získať z nich pridanú hodnotu
✓  Čistenie dát predstavuje navyšovanie mzdových nákladov z dôvodu zbytočne sa opakujúcich úkonov pracovníkov
✓  Nekvalitné dáta vedú k chybnému plánovaniu výroby, nesprávnym strategickým rozhodnutiam a zhoršujú vzťahy so zákazníkmi, čo má za následok straty pri plánovaní skladov, utilizácie pracovnej sily, prevádzkových nákladov a premárnených obchodných príležitostí
✓  Zabezpečenie kvalitných dát je nákladné a zavedenie nových pravidiel kontroly ich kvality vyžaduje nové výkony od dodávateľa
✓  Postupy a pravidlá čistenia dát sú v spoločnosti neprehľadné a ťažko manažovateľné, či už z hľadiska veľkého počtu dátových zdrojov, oddelení alebo zapojených zamestnancov


Ako riešenie Dátovej kvality pomôže Vášmu podnikaniu?

Riešenie Dátovej kvality umožňuje získať kontrolu nad dátami prechádzajúcimi cez spoločnosť. Poskytuje nástroje pre kontrolu kvality všetkých foriem dátových zdrojov a tokov v organizácii. S pomocou zabudovanej funkčnosti je možné dáta zároveň podľa vopred nastavených pravidiel automatizovane čistiť do požadovaného formátu a zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé dáta v požadovanej štruktúre rýchlo a ľahko. Pravidelný reporting Dátovej kvality vždy upozorní na zhoršenie kvality dátových zdrojov a potrebu dodatočnej intervencie. Preddefinované algoritmy na hľadanie duplicitných a konfliktných záznamov je možné jednoducho a prehľadne nastaviť bez nutnosti tvorby dodatočnej funkcionality.

Možnosť zapojenia bežných používateľov do riadenia kvality veľkých dátových zdrojov s Data Preparation modulom.

Pozadie silnej platformy Talend pôsobiacej na medzinárodnej úrovni zabezpečuje možnosť adaptácie na najnovšie technológie a postupy skôr, ako sú rozpoznané na lokálnej úrovni (ponúka kompas smerovania trhu).


Hlavné výhody

+  Dočisťovanie dát pomocou preddefinovaných algoritmov podľa najlepšej praxe
+  Automatické dočisťovanie dát podľa vlastných biznis pravidiel
+  Zníženie nákladov plynúcich z dátovej nekvality
+  Automatická tvorba reportov pre vizuálne sledovanie vývoja kvality
+  Možnosť priamej implementácie do procesov Dátovej integrácie (tzv. dočistenie dát pri vzniku alebo v pohybe)
+  Predpripravené komponenty dátového maskovania (GDRP)
+  Administrácia pod vlastnou strechou
+  Podpora silnej open komunity vývojárov
+  Jednoduché plánovanie nákladov na integrácie
+  Flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty integrácií
+  Možnosť kombinovať všetky riešenia pre Dátovú integráciu, Dátovú kvalitu, Integrácie aplikácií a Big Data v rámci jedného produktu

 

Komplexné riešenie Data Fabric pozostáva z týchto funkčných oblastí:

 

DI BD v2 ESB v2DP v2 DQDSC editDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem často používaného on-premise typu inštalácie, Talend ponúka aj hybridnú alebo cloud inštaláciu o ktorej sa môžete viac dočítať tu.