Kooperatívne čistenie dát - Data Preparation

DP

Kedy sa zaoberať riešením Kooperatívneho čistenia dát?

✓  V spoločnosti existuje množstvo parciálnych dátových zdrojov (súborov, databáz), ktorých štruktúru a obsah pozná len malý počet zamestnancov
✓  Do systému sú pravidelne nahrávané dáta s parciálnych zdrojov, ktoré je potrebné pred každým nahratím manuálne dočisťovať
✓  Neexistuje proces riadenej úpravy dátových súborov s jasným dohľadaním krokov úpravy
✓  IT oddelenie je zaťažované požiadavkami biznis používateľov na kvalitu údajov a vysvetľovaním postupu ich validácie
✓  Vlastníci dát nemajú dosah na riadenie kvality dát

 

Ako riešenie Kooperatívneho čistenia dát pomôže Vášmu podnikaniu?

Riešenie je dodávané ako voliteľná aplikácia k riešeniam Dátovej integrácie, Integrácie aplikácií a Big Data s jednotným riadením a administráciou v rámci riešenia. Biznis používateľom ako vlastníkom dát umožňuje prostredníctvom prehľadného grafického prostredia vyčistiť svoje dátové súbory, dostať ich do požadovaného stavu a vytvoriť preddefinované postupy pre plnú automatizáciu opakovania krokov dočistenia v budúcnosti. Všetky kroky, vykonávané pri tomto procese používateľmi, sú zaznamenané a využiteľné v procesoch dátovej integrácie, napríklad na automatizované dočisťovanie novo pridávaných dát do databázy alebo novo vznikajúcich dátových súborov.

Kooperatívna funkcionalita zabezpečí zdieľanie dátových zdrojov pre overenie ich správnosti viacerými používateľmi a zároveň odbremeňuje členov IT oddelení, keďže kroky dočistenia dát je možné jednoducho uplatniť pri čistení veľkých dátových zdrojov, bez nutnosti opätovného programovania požiadaviek do ďalšieho riešenia.

Pozadie silnej platformy Talend pôsobiacej na medzinárodnej úrovni zabezpečuje možnosť adaptácie na najnovšie technológie a postupy skôr, ako sú rozpoznané na lokálnej úrovni (ponúka kompas smerovania trhu). 

 

Hlavné výhody

+  Zapojenie biznis používateľov, vlastníkov dát do zlepšovania kvality dát v spoločnosti
+  Odbremenenie IT oddelenia a zníženie nákladov na tvorbu pravidiel dátovej kvality
+  Zabezpečenie zdieľania logiky tvorby dátových zdrojov
+  Flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty integrácií
+  Možnosť kombinovať všetky riešenia pre Dátovú integráciu, Dátovú kvalitu, Integrácie aplikácií a Big Data v rámci jedného produktu.

 

 

Komplexné riešenie Data Fabric pozostáva z týchto funkčných oblastí:

 

DI BD v2 ESB v2DP v2 DQDSC editDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem často používaného on-premise typu inštalácie, Talend ponúka aj hybridnú alebo cloud inštaláciu o ktorej sa môžete viac dočítať tu.