Dátová integrácia - Data Integration

DI

Kedy sa zaoberať riešením Dátovej integrácie?

✓  V spoločnosti existuje vysoký počet neprepojených dátových zdrojov (databázy, súbory, systémy) žijúcich „vlastným životom“
✓  Spoločnosť stráca prehľad o svojich dátach
✓  Spoločnosť nedokáže rýchlo získať dáta z týchto zdrojov a konsolidovať dáta potrebné pre rýchlo sa meniace biznis potreby
✓  Získanie a prepojenie vlastných dát vyžaduje riadenie viacerých dodávateľov, ktorí „držia“ Vaše dáta
✓  Transformácia vstupov pre nové biznis analýzy je vždy spojená s dodatočnými nákladmi
✓  Je potrebné prepojiť rôznorodé dátové zdroje (odlišné databázy a formáty súborov) prípadne integrovať nové dátové zdroje rýchlo, jednoducho a bez dodatočných nákladov
✓  Spoločnosť nemá záujem budovať IT oddelenie na málo flexibilných hardcoding operáciách náročných na rýchlu zmenu podľa nových požiadaviek  

 

Ako riešenie Dátovej integrácie pomôže Vášmu podnikaniu?

Riešenie Dátovej integrácie umožňuje získať plnú hodnotu zo všetkých dátových zdrojov, ku ktorým má organizácia prístup. Vďaka natívnej podpore všetkých najpoužívanejších platforiem a prehľadne stanovenej ceny riešenia ponúka Dátová integrácia cestu k vybudovaniu silného IT dodelenia schopného flexibilne a rýchlo reagovať na nové biznis požiadavky.


Pozadie silnej platformy Talend pôsobiacej na medzinárodnej úrovni zabezpečuje možnosť adaptácie na najnovšie technológie a postupy skôr, ako sú rozpoznané na lokálnej úrovni (ponúka kompas smerovania trhu).

 

Hlavné výhody

+  Vlastná správa všetkých dátových zdrojov
+  Zbavenie sa závislosti od dodávateľov tretích strán a parciálnych systémov
+  Rýchla tvorba nových dátových zdrojov a integrácií
+  Administrácia pod vlastnou strechou
+  Podpora silnej open komunity vývojárov
+  Jednoduché plánovanie nákladov na integrácie
+  Flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty integrácií
+  Možnosť kombinovať všetky riešenia pre Dátovú integráciu, Dátovú kvalitu, Integrácie aplikácií a Big Data v rámci jedného produktu.

 

 

Komplexné riešenie Data Fabric pozostáva z týchto funkčných oblastí:

 

DI BD v2 ESB v2DP v2 DQDSC editDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem často používaného on-premise typu inštalácie, Talend ponúka aj hybridnú alebo cloud inštaláciu o ktorej sa môžete viac dočítať tu.