Big Data

BD

Kedy sa zaoberať riešením Big Data?

✓  Infraštruktúra spoločnosti obsahuje zdroje veľkých dát alebo chce tieto zdroje integrovať do vlastnýcyh procesov
     (spravidla dáta spĺňajúce „5V“)
✓  Spoločnosť spracováva veľké množstvo stream dát a neštruktúrovaných datasetov
✓  Spoločnosť nemá záujem budovať IT oddelenie založené na málo flexibilných hardcoding operáciách náročných na rýchlu zmenu podľa
     nových požiadaviek
✓  Analytické operácie nad veľkými dátovými zdrojmi sú komplikované a vyžadujú dlhodobé zamestnávanie dátových špecialistov schopných
     vytvárať optimalizované algoritmy pre Big Data systémy
✓  Spoločnosť hľadá integračný nástroj schopný pracovať plynule s klasickým integračným prostredím a zároveň v prostredí najpoužívanejších
     Hadoop distribučných systémov a pridruženými platformami


Ako riešenie Big Data pomôže Vášmu podnikaniu?

S riešením Big Data je spoločnosť schopná jednoducho a bez komplikácií zvládnuť prechod do novej éry spracovania neštruktúrovaných dát vo veľkých objemoch. Operácie Dátových integrácií, Dátovej kvality a Elektronických služieb je možné jednoducho transformovať do procesov fungujúcich v Hadoop prostredí cez natívnu transformáciu kódu s podporou najznámejších Big Data distribúcií ako Cloudera, Hortonworks, MapR a iné. Pripravené komponenty pre prácu v HDFS prostredí pomáhajú pri tvorbe a riadení vlastného Data Lake, ako aj s agregáciou hrubých dát do spracovateľných výstupov pomocou podpory Hive, Impala alebo Kudu enginov.

To všetko s podporou rozširujúcej sa základne komponentov s preddefinovaným radom algoritmov pre Machine learning a možnosťou rozšírenia na neurálne siete.

Ak ste už začali s budovaním Data Lake alebo integráciami dátových streamov, riešenie Big Data je pripravené pracovať v prostrediach platforiem ako sú Azure, Amazone, Google, Snowflake a i. pre zabezpečenie riadenia Vašich zdrojov pod jednou platformou.

Pozadie silnej platformy Talend pôsobiacej na medzinárodnej úrovni zabezpečuje možnosť adaptácie na najnovšie technológie a postupy skôr, ako sú rozpoznané na lokálnej úrovni (ponúka kompas smerovania trhu).


Hlavné výhody

+  Krátka „krivka učenia“ pre prácu s Big Data integráciami (ušetrený čas)
+  Automatická konverzia kódu klasických integračných procesov do natívnych Big Data procesov spustiteľných v klastry
+  Podpora In-memory spracovania pod Apache Spark
+  Bez nutnosti znalosti hardcoding operácií s Pig, Scala, R, HiveQL a i.
+  Vlastná správa všetkých dátových zdrojov
+  Zbavenie sa závislosti od dodávateľov tretích strán a parciálnych systémov
+  Rýchla tvorba nových dátových zdrojov a integrácií
+  Administrácia pod vlastnou strechou
+  Podpora silnej open komunity vývojárov
+  Jednoduché plánovanie nákladov na integrácie
+  Flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty integrácií

 

Komplexné riešenie Data Fabric pozostáva z týchto funkčných oblastí:

 

DI BD v2 ESB v2DP v2 DQDSC editDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem často používaného on-premise typu inštalácie, Talend ponúka aj hybridnú alebo cloud inštaláciu o ktorej sa môžete viac dočítať tu.