„RIADENIE „MASTER“ DÁT NAPRIEČ CELOU ORGANIZÁCIOU PREDSTAVUJE KĽÚČOVÚ SÚČASŤ CELKOVÉHO RIADENIA ŽIVOTNÉHO CYKLU DÁT“


Kmeňové údaje sú zvyčajne využívané viacerými aplikáciami. Ak tieto systémy údaje aj menia, je potrebné zabezpečiť ich riadenie, aby každý zo systémov pracoval s rovnakými (tzv. „master“) údajmi.

Príležitosť na zmenu

  • Spravuje každý agendový informačný systém vo Vašej firme vlastné kmeňové dáta a číselníky?
  • Tieto číselníky sú súčasťou „spoločných“ údajov vo všetkých informačných systémoch a údaje sa vzájomne nezdieľajú?

Výsledným efektom je nízka úroveň dôveryhodnosti prevádzkových údajov a nekvalita v reportingu.

Prínosy

  • Cieľom riadenia „master“ dát je zabezpečenie procesu jednotnej správy „jedinej verzie pravdy kmeňových údajov a číselníkov“
  • Prevádzkové systémy nad takýmito riadenými kmeňovými dátami tak využívajú aktuálne, jednoznačné a hodnoverné údaje
  • Proces riadenia „master“ dát sa opiera o procesy dátovej kvality a integrácie
  • Aktualizované údaje sa zdieľajú/propagujú do príslušných prevádzkových informačných systémov, kde sú využívané

Zamerajte sa na Vaše kľúčové údaje a využite optimálne riešenie

MDM v2
osvedčenej svetovej platformy

logo talend new