„INTEGRÁCIA RÔZNYCH ÚDAJOVÝCH ZDROJOV DO PREVÁDZKOVÝCH A RIADIACICH PROCESOV UMOŽŇUJE ORGANIZÁCII ZÍSKAŤ KOMPLEXNÉ A SPOĽAHLIVÉ INFORMÁCIE V POŽADOVANOM ČASE“


Príležitosť na zmenu

  • Integrácia medzi agendovými systémami je riešená individuálne ad-hoc, alebo „každý s každým“
  • Integrácia pomocou manuálne spúšťaných import/exportov bez automatizácie a auditovateľnosti týchto prenosov
  • Integrácia bez monitoringu, alebo s čiastkovými riešeniami monitorovania jednotlivých prenosov rôznej úrovne predstavuje častý zdroj neefektivity a záťaž pre prevádzku ako i používateľov IS

Prínosy

  • Cieľovým stavom sú integrované dátové zdroje takým spôsobom, že realizácia procesov je centrálne riadená a prenos dát medzi nimi je monitorovaný, auditovateľný a v maximálnej možnej miere automatizovaný.

Získajte optimálne riešenie pre integráciu rôznych údajových zdrojov s využitím nástroja

DI

osvedčenej platformy

logo talend new