„NEUSTÁLYM ZVYŠOVANÍM OBJEMU FIREMNÝCH DÁT A ICH ZDROJOV JE ČORAZ VÄČŠÍM PROBLÉMOM ICH DÔVERYHODNOSŤ, VHODNÝMI NÁSTROJMI PRE KVALITU DÁT SA TAKTO FIREMNÉ ÚDAJE STÁVAJÚ HODNOTNÝMI FIREMNÝMI AKTÍVAMI“


Kedy môžeme povedať že firemné údaje sú kvalitné? Ak sú presné, kompletné, jednoznačné, aktuálne, konzistentné a správne.

Príležitosť na zmenu

  • Viete s istotou povedať, že Vaše údaje sú spoľahlivé?
  • Potrebujete pri rozhodovaní svoje dáta neustále overovať, korigovať alebo dopĺňať?

MIM riešenie obsahuje:

  • Nastavenie a vyhodnocovanie kritérií kvality údajov
  • Čistenie údajov, eliminácia duplicít, zvyšovanie kvality údajov na základe nastavených kritérií
  • Monitorovanie úspešnosti procesu zlepšovania kvality údajov a sledovanie vývoja kvality dát


Prínosy

  • Údajová základňa je pri spracovaní podrobená analýze kvality údajov s následným ošetrením zistenej údajovej nekvality

 

Získajte optimálne riešenia pre kvalitu Vašich dát s využitím nástrojov

DQDP v2DSC

 

osvedčenej platformy

logo talend new