„SCHOPNOSŤ EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA POTENCIÁLU VEĽKÉHO OBJEMU DÁTOVÝCH TOKOV ZVYŠUJE KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRMY NA TRHU“

V súčasnosti je potenciálnym zdrojom hodnotných údajov takmer každé elektrické zariadenie, zdrojom informácií sú všetci zamestnanci, dáta o preferenciách ľudí zo sociálnych sietí a iné.

Vyťaženie užitočných informácií aj zo zdanlivo nesúvisiacich dátových tokov prispieva ku zlepšeniu interného riadenia, alebo tvorbe konkurenčnej výhody firmy.

Systémové riešenia označované názvom „Big Data“ umožňujú v porovnaní s tradičnými databázovými riešeniami oveľa rýchlejšie spracovanie veľkých objemov rôznorodých dát.

Príležitosť na zmenu

  • Firmy zvyčajne prevádzkujú rôzne softvérové aplikácie a majú k dispozícii zdroje údajov o správaní sa zákazníkov, prevádzkové údaje z inteligentných prístrojov, výrobných technológií a senzorov
  • Pre využitie týchto údajov, je nevyhnutné navrhnúť a implementovať biznis scenáre, efektívne prepojiť rôznorodé dátové zdroje a z ich dát získať informácie
  • Budovanie tradičných databázových systémov pre zhromažďovanie a vyhodnocovanie veľkého objemu dát a nekonzistentných informácií je neefektívne a predražené
     

Prínosy

  • Pridanou hodnotou pre firmu je efektívne vybudovaná infraštruktúra pre spracovanie rôznorodých typov dát veľkých objemov, z rôznych zdrojov, integrovanú do prevádzkového prostredia
  • Mamažment firmy má identifikované a implementované scenáre riadenia a spracovania dát pre ďalšie využitie
  • Dokáže jednoducho a pružne využiť nové dátové zdroje pre interný reporting, operatívne riadenie, ale i pokročilé Business Intelligence funkcionality (napríklad rôzne prediktívne analýzy) pre strategické riadenie organizácie.

Získajte optimálne riešenie pre spracovanie veľkých dát „Big Data“ s využitím nástroja

BD v2
osvedčenej svetovej platformy

logo talend new