FIREMNÉ DÁTA PREDSTAVUJÚ AKTÍVUM, KTORÉHO VÝZNAM A HODNOTA NEUSTÁLE RASTIE


Dáta sa stávajú dôležitou súčasťou stratégie a biznisu firmy

Pre správne a včasné manažérske rozhodnutia a ďalší rozvoj biznisu firmy je nevyhnutná mať k dispozícií komplexné, správne a aktuálne dáta.


Pod pojmom Manažment dát rozumieme celú oblasť technológií, procesov a opatrení, ktorých zmyslom je zabezpečenie životného cyklu dát tak, aby prinášali čo najvyšší úžitok. Dáta je potrebné zbierať, vhodne ukladať, spracovať a priebežne strážiť ich integritu a konzistentnosť. Manažment dát je možné realizovať komplexne alebo postupne po jednotlivých logických celkoch, z ktorých každý samostatne znamená nemalý prínos pre využitie hlavného biznisu firmy.

 

Prečo práve MIM?

  • Sme spoľahlivým a dôveryhodným partnerom, už 20 rokov realizujeme projekty na slovenskom trhu IT
  • Máme stabilný tím konzultantov s dlhodobo budovaným know-how a praktickými skúsenosťami
  • Vieme rýchlo a pružne reagovať na požiadavky priamo u zákazníkov
  • Sme pripravení realizovať komplexné riešenia v oblasti Manažmentu dát a prevziať zodpovednosť za plnenie dohodnutých biznis ukazovateľov

Ako vhodný nástroj pre Manažment dát odporúčame našou spoločnosťou používané Komplexné integračné riešenie

DF
osvedčenej svetovej platformy

Talend 2020

ktoré je na základe našich skúseností optimálne z dôvodu jeho komplexnosti a cenovej dostupnosti.


MIM služby v oblasti manažmentu dát pre Vás: