ESONA
ESONA je riešenie určené pre obce a mestá, ktoré potrebujú zvýšiť kontrolu v procese odvozu odpadu. Transparentný proces evidencie a správy odpadových nádob umožní zaviesť ich kontrolu a znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.
www 3


Jedným z prvých miest, v ktorom systém používajú, je mesto Senec. V relácií
Svet technológií na TA3 je tento týždeň reportáž o tom, ako riešenie funguje a aké výhody Vám môže priniesť.

Klik na obrázok pre pozretie reportáže na našom facebooku

ESONA TA3 - Svet technológií

Riešenie obsahuje navzájom prepojené funkcie, pomocou ktorých je možné zabezpečiť nákladovo efektívny výkon správy odpadových nádob a monitorovanie vývozu.

ESONA schema new large

Systém ESONA zabezpečuje evidenciu odpadových nádob. Každá odpadová nádoba je označená elektronickým čipom, ktorý nesie informáciu o objeme nádoby a type odpadu. Nádoba má v databáze pridelený jednoznačný identifikátor a priradeného platiteľa poplatkov.

Kontrola evidencie odpadových nádob prebieha pri odvoze odpadu. Pri každom vysypaní odpadovej nádoby dochádza k zápisu údajov o jej obslúžení do centrálnej databázy. Zaznamenávané sú údaje o dátume a čase, stavu naplnenosti a GPS súradniciach vývozu pre každú vysypanú odpadovú nádobu. Dôležitou funkčnosťou systému je zber informácií o nekorektných stavoch (napr. chýbajúci čip, nedostupná nádoba a pod.), ktoré komplikujú alebo bránia vývozu odpadu. Zbierané údaje sú analyzované, vyhodnocované a poskytujú používateľom informácie o stave vývozov, množstve skutočne vyvezeného odpadu a problematických prípadoch.

Prínosy riešenia pre mestá a obce

 • Prehľad o vyvezených objemoch odpadov od jednotlivých platiteľov.
 • Možnosť vyúčtovania platieb za odpad podľa skutočne vyvezeného odpadu.
 • Zníženie celkového objemu neseparovaného tuhého komunálneho odpadu za celú obec a tým zníženie platieb za jeho vývoz,  likvidáciu alebo skládkovanie.
 • Nástroj na adresnú podporu separovania.
 • Nástroj na pasportizáciu, kontrolu a inventarizáciu odpadových nádob.
 • Nástroj na rýchlu identifikáciu nezrovnalostí v procese evidencie a vývozu odpadu (evidenčné nedostatky, omyly, či pokusy o vyhnutie sa plateniu poplatkov), ktorý umožňuje ich cielenú a rýchlu nápravu.


Prínosy riešenia pre vývozcov odpadu

 • Relevantný podklad pre objektívnu fakturáciu obci - zoznam vyvezených nádob – dokladovaný objem odpadu za fakturačné obdobie.
 • Monitoring vývozu so zaznamenaním nekorektných stavov.
 • Transparentnosť výkonov, ktorá minimalizuje potrebu riešenia reklamácií zo strany obce ako aj reklamácií zo strany platiteľov (občanov a organizácií).


Prínosy riešenia pre platiteľov (občanov a organizácie)

 • Riešenie poskytuje informačný portál o stave vývozov nádob.
 • Možnosť adresného vyúčtovania platieb za tuhý komunálny odpad podľa skutočne vyvezeného objemu od jednotlivých platiteľov, a tým ich motivácia znižovať objem vyprodukovaného neseparovaného tuhého komunálneho odpadu.
 • Flexibilita vývozu odpadu – platiteľ nemusí byť viazaný výhradne paušálnym režimom vývozu. Služby vývozu a likvidácie odpadu mu môžu byť účtované podľa skutočne vyprodukovaného a vyvezeného objemu odpadu.

V prípade záujmu či získania ďalších informácií navštívte web riešenia na www.esona.sk alebo neváhajte kontaktovať spoločnosť MIM, s.r.o. na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.