"NAŠE BI NÁSTROJE VÁM PRINÁŠAJÚ NOVÚ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI, RÝCHLOSTI, ZROZUMITEĽNOSTI A UŽÍVATEĽSKEJ PRIATEĽSKOSTI"

 

Príležitosť na zmenu

Pri využívaní BI rieši firma problém s historicky vzniknutými technickými obmedzeniami:

 • Prevádzkové reportingové a BI procesy nevyužívajú súčasné samoobslužné možnosti moderných BI nástrojov čo robí systém nepružným a neaktuálnym
 • Nástroje sú technologicky obmedzené na vybranej platforme alebo zariadení
 • BI údajová základňa obsahuje obmedzenú dátovú základňu (napr. neprepojené dátové zdroje, chýbajúce historické údaje a pod.), dôsledkom čoho je degradovaná vypovedacia hodnota BI
 • Príprava dát pre reportovanie a analýzy je náročná, je potrebné manuálne spracovanie dát z viacerých dátových zdrojov a formátov, ich zlučovanie alebo ďalšie čistenie (pri každej ďalšej aktualizácii je nutné spracovanie opakovať)
 • Pre výber dát na analýzu alebo vytvorenie a úpravu reportu je potrebný zásah technickej podpory alebo dodávateľa, prípadne je potrebná znalosť programovania
 • V jednom výstupe je potrebné spájať dáta z viacerých zdrojov

Prínosy

S našimi riešeniami získate moderné multi-kanálové BI prostredie:

 • Zodpovedajúce súčasným možnostiam a trendom, poskytujúce bohaté vizualizačné schopnosti, rozklad detailov, samo obslužnosť, tvorba vlastných zostáv a iné
 • Využívajúce konsolidovanú, udržiavanú a kvalitnú údajovú základňu, optimalizovanú pre potreby BI používateľov
 • Postavené na moderných technológiách využívajúcich opensource a cloud služby, ktorých využitím prichádza očakávané zníženie nákladov
 • Spĺňajúce špecifické potreby a integráciu do svojho prevádzkového prostredia, napríklad integráciou na tabuľkové procesory (spreadsheets) a kancelárske nástroje, začlenením reportov a vizualizácií do prevádzkových aplikácií, KPI zobrazované pomocou vizuálnych prvkov (ciferníky / dashboardy)

Vybrané referencie

 • Ministerstvo financií SR – BI riešenia pre výkazníctvo a analytické nástroje nad údajmi Štátneho dlhu alebo Centrálnym konsolidačným systémom
 • Analytické centrum, Ministerstvo spravodlivosti SR – optimalizácia BI prostredia, vytvorenie centrálnej konsolidovanej dátovej vrstvy pre analytické účely, nasadenie analytických nástrojov pre štatistické výkazníctvo a analytické potreby Analytického centra
 • OFZ, a.s. – zavedenie profesionálneho manažérskeho nástroja pre podporu riadenia a rozhodovania za účelom zefektívnenia procesu tvorby Obchodného a finančného plánu


Získajte optimálne riešenie pre Vaše BI s využitím osvedčených platforiem SAP BI a GRAPHLYTIC.