Správnosť biznis nastavenia BI je rozhodujúcim aspektom pre úspešný rozvoj a zdravú konkurencieschopnosť firmy

„NAŠIMI RIEŠENIAMI ZÍSKATE KĽÚČ K SPRÁVNYM ÚDAJOM A ROZHODNUTIAM

Príležitosť na zmenu

Biznis požiadavky na BI s reporting sa menia rýchlejšie než je schopnosť ich rozvoja a aktualizácie. Reportingové a BI nástroje strácajú historickým vývinom svoju účelnosť:

  • Aktuálne BI zostavy neodrážajú skutočné BI potreby a naopak
  • Existujú nevyužívané zostavy a riešenia, ktoré zvyšujú prácnosť a nákladovosť systému
  • Odvodené zostavy a riešenia ostávajú bez údržby, vzniká riziko rozdielov v zobrazovaných údajoch a pod.

Prínosy

  • Optimálna štruktúra reportingu a BI spracovania je vyhovujúca meniacim sa požiadavkám a potrebám používateľov, optimalizovaná z pohľadu dostupnosti údajov a komunikačných kanálov používateľov.
  • Systém je priebežné udržiavaný a rozvíjaný v zmysle potrieb užívateľov


Získajte optimálne riešenie pre Vaše BI s využitím osvedčených platforiem SAP BI a GRAPHLYTIC.