Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov

mfsr new 2021

 

Hlavným zámerom projektu bolo skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy. Cieľom bolo zmapovanie, analýza a katalogizácia „AS - IS“ stavu výkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovanie detailných procesných máp, návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytie Centrálnym ekonomickým systémom a na automatizáciu, spracovanie nových detailných procesných máp a komplexná legislatívna analýza súčasného stavu.

Prínosy a benefity riešenia

Realizáciou projektu Mapovanie, analýza a návrh ekonomických procesov štátu sa zabezpečí unifikácia ekonomických procesov v organizáciách, ktorá dokáže prispieť k zníženiu nákladov na výkon ich podporných činností a nákladov na prevádzku ich ekonomických informačných systémov.


Projekt podporený Operačným programom Efektívna verejná správa prináša katalogizáciu súčasného výkonu podporných a administratívnych činností a stavu ich pokrytia informačnými systémami vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh nových unifikovaných a optimalizovaných procesov, čím sa vytvorí rámec pre plošné zavedenie jednotného metodicko-procesného rámca.

Prínosom je zabezpečenie existencie centrálnych zdrojov dát vychádzajúcich z ekonomických a podporných agend, využívaných pri riadení a rozvoji verejnej správy a zároveň podporia zníženie nákladov na prevádzku back-office informačných systémov a nákladov na výkon podporných činností v prostredí štátnej správy.
 

Súčasťou projektu bol aj návrh legislatívnych úprav nevyhnutných na realizáciu Reformného zámeru Ministerstva financií SR „Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému“.