DataCentrum – Systém pre vizualizáciu vzťahov dátových entít v prostredí DataCentra

datacentrum

 

Cieľom bolo dodanie riešenia a softvérového nástroja na vizualizáciu údajov a vzťahov Systému konfiguračného manažmentu a ďalších informačných zdrojov v rámci prevádzkových procesov DataCentra a súvisiacich poradenských a implementačných služieb.

Prínosy a benefity riešenia

Projekt bol zameraný analýzu vstupných dát a integrovaných systémov, špecifikáciu dopadov na existujúce systémy a špecifikáciu potrebných zmien v existujúcich prevádzkových procesoch.


Súčasťou projektu bola aj implementácia softvérového (SW) nástroja. Nástroj na vizualizáciu údajov a vzťahov poskytuje interaktívnu prácu s dátami, vytváranie analytických vizualizácií, ktoré umožnia odpovedať na rôzne analytické otázky (napr. šírenie výpadku v sieti, kontrola konzistencie siete, atď.).


Prínosom riešenia je zabezpečenie  efektívnej analýzy dát či už pre dennú operatívu alebo aj pre strategickú agendu prevádzky v DataCentre a taktiež aj možnosť spracovať dáta z viacerých vstupných zdrojov a integráciu s existujúcimi podpornými systémami ako napr. reportingový systém DataCentra.