Železnice Slovenskej Republiky - Optimalizácia a automatizácia procesov

 

ref6 zsr custom

Cieľom projektu bola optimalizácia a automatizácia vybraných procesov Centra logistiky a obstarávania (CLaO) v prostredí nástroja METASONIC SUITE.

Prínosy a benefity riešenia

  • Spracovanie procesu verejného obstarávania primárne v prostredí nástroja METASONIC SUITE
  • Zjednodušenie elektronického spisu pre jednotlivé postupy verejného obstarávania
  • Zadávanie dát o verejnom obstarávaní len jedenkrát a ich následné centrálne spracovanie - Centrálny reporting
  • Optimalizovanie celého procesu spracovania spisu a procesu spracovania návrhu zmluvy