Ministerstvo vnútra SR - Optimalizácia procesov Verejnej správy

 

MVSR custom

 

Optimalizácia procesov vo verejnej správe pre vybrané organizácie a životné situácie.

Prínosy a benefity riešenia

  • V rámci projektu bol realizovaný audit existujúcich procesných modelov
  • Analýza efektívnosti nastavenia aktuálnych procesov v organizácii
  • Poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu organizácie, návrh zlepšení v podobe optimalizovaných procesov a revízia príslušnej procesnej dokumentácie
  • Poradenstvo pri zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmami