OFZ, a.s. - Zefektívnenie procesu tvorby Obchodného a finančného plánu

 

ref5 ofz upravene

Cieľom projektu bolo zavedenie profesionálneho manažérskeho nástroja pre podporu riadenia a rozhodovania za účelom zefektívnenia procesu tvorby Obchodného a finančného plánu pre spoločnosť OFZ, a.s.

Prínosy a benefity riešenia

  • Zautomatizovanie a skrátenie časovej náročnosti činností, potrebných pre prípravu a spracovanie reportov z interných zdrojových systémov pre ďalšie nadväzujúce činnosti
  • Eliminácia nepresností a manuálnych chýb, vyplývajúcich z minimálneho času na spracovanie reportov a prípadných technických obmedzení možností v prostredí MS Excel
  • Vytvorenie automatizovaného kontrolného mechanizmu na sledovanie konzistencie dát a nežiadúcich stavov
  • Zníženie administratívnej záťaže pracovníkov
  • Vytvorenie predpokladov a potenciálu pre možnosti ďalších biznis analýz

 


Hlavným zámerom bolo zníženie opakovanej manuálnej prácnosť spracovania podkladov pre Obchodný a finančný plán, zabezpečenie automatizácie činností spojených so spracovaním dát pre ďalšie spracovanie a poskytnutie automatizovaného kontrolného mechanizmu, zabezpečujúceho sledovanie konzistencie spracovávaných dát.