Ministerstvo financií SR - Centrálna správa referenčných údajov

 

MFSR custom

 

Hlavným zámerom a výzvou bolo pripraviť návrh a vybudovať informačný systém pre Centrálnu správu referenčných údajov (CSRU). V zmysle platnej legislatívy o e-Governmente vybudovať centrálny systém správy a zdieľania spoločných údajov.

Prínosy a benefity riešenia

Realizáciou projektu Centrálnej správy referenčných údajov sa podarilo vybudovať aplikačnú a technologickú platformu Modulu úradnej komunikácie - dátovej časti, ktorá umožňuje napĺňanie princípu „Jedenkrát a dosť“ verejnej správy SR. Súčasne bola implementovaná jednotná metodika procesnej a dátovej integrácie údajov.


V praxi to znamená zdieľanie a vymieňanie si dát vo verejnej správe a medzi orgánmi verejnej správy navzájom. Občan alebo firma poskytne štátu údaje iba raz. Ďalšie úkony urobia za neho informačné systémy jednotlivých inštitúcií, ktoré údaje zdieľajú integráciou na služby systému Centrálnej správy referenčných údajov.


Informačný systém  Centrálnej správy referenčných údajov je postavený na softvérovej platforme TALEND, pričom boli nasadené moduly:

  • Dátovej integrácie a ETL (DI)
  • Dátovej kvality (DQ)
  • Systémových integrácii (ESB) a
  • Manažmentu kmeňových dát (MDM)