Sme znalostne orientovaná spoločnosť so silným zameraním sa na osobný rozvoj ľudí. Táto snaha sa zúročuje v podobe vysokej profesionálnej úrovne našich ľudí, ktorí sa môžu zároveň pochváliť:


Certifikátmi o odbornej kvalifikácii napríklad pre oblasti:

  • Modelovanie IS
  • Procesné modelovanie
  • Riadenie IT
  • Projektové riadenie a riadenie zmien

Certifikátmi o  technologickej produktovej špecializácii ako napríklad na:

  • Jednotlivé moduly dátovej platformy SAP, so špecializáciou na SAP NetWeaver a produkty BI
  • Jednotlivé moduly dátovej platformy TALEND
  • Databázové programovanie (transakčné SQL)
  • Rodina produktov ITSM

Naši špecialisti sú zvyknutí pracovať vo vysoko konkurenčnom medzinárodnom prostredí konzultačných a technologických firiem. Zdieľané štandardy korporačných kultúr veľkých firiem dopĺňame typickou flexibilitou MIM.