Jednou z foriem spoločenskej zodpovednosti MIM je podpora kultúrnych a športových podujatí formou sponzorovania. Našou filozofiou je podpora lokálnych subjektov či už priamym sponzorstvom, poskytnutím podielu zaplatenej dane na osobitné účely a podobne. MIM využíva poskytnutie podielu zaplatenej dane pre lokálne subjekty podporujúce zdravie a športový rozvoj detí a mládeže, predovšetkým detských autistov.

Každá pomoc znamená pre nás radosť a dobrý pocit

Naša spoločnosť sa aj tento rok rozhodla prostredníctvom uplatnenia 2% zo zaplatenej dane aktívne podporiť Nadáciu šťastné srdcia a Nadáciu ADELI.

Nadácia šťastné srdcia

Cieľom našej podpory je pomôcť v rozvoji kvality starostlivosti o detských kardiochirurgických pacientov, podporiť výskum v danej oblasti medicíny, vzdelávanie a odborný rast lekárov a iných odborných zdravotníckych pracovníkov pôsobiacich v oblasti detskej kardiochirurgie a taktiež liečby a starostlivosť o jednotlivých pacientov a ich rodinných príslušníkov.


Nadácia ADELI

Finančná podpora smerovaná pacientom s neurologickými poruchami pohybu združených v medzinárodnom rehabilitačnom centre ADELI Medical bude slúžiť k zabezpečovaniu kvalitnej, individuálnej a intenzívnej rehabilitácie umožňujúcej telesne postihnutým deťom aj dospelým dosiahnuť lepší, radostný a kvalitnejší život.

Vybrané sponzorské subjekty a aktivity

ZAMUN

Spoločnosť MIM, s.r.o. sa už po štvrtý krát stáva sponzorským partnerom konferencie ZAMUN 2018. Spoločnosť MIM, s.r.o. sa už po štvrtý krát stáva sponzorským partnerom konferencie Žilina Model Organizácia Spojených národov 2018, ktorú v dňoch 19.- 21.4.2018 organizujú študenti stredoškolského gymnázia T. Ružičku v Žiline v spolupráci s mestom Žilina, Informačnou službou OSN (UNIS) a Združením Franco Slovaque FRASK. Aj takýmto spôsobom aktívne prispievame k rozvoju vzdelávania študentov o aktuálnych udalostiach, témach v medzinárodných vzťahoch, diplomacii a agende Organizácie Spojených národov a pomáhame rozvíjať základné zručnosti ako sú argumentácia, riadenie informácií, verejné rozhovory a rokovania.

Volleyball Academy Žilina

MIM sponzoruje mladé volejbalistky organizované vo Volleyball Academy Žilina.

Kľačianska Desiatka

V rokoch 2012, 2013, 2014 spoločnosť MIM podporila aj bežecké preteky "Kľačianska Desiatka". Ide o tradičné preteky, ktoré sa konajú každý rok v obci Kľačany, okres Hlohovec. Toto športové podujatie bolo pôvodne určené len pre deti a mládež, no neskôr sa k nim pridali aj dospelí a seniori. Kľačianska desiatka sa prvý krát uskutočnila v roku 1972 a v roku 2012 sa tak aj za podpory firmy MIM mohol uskutočniť jej jubilejný 40. ročník.

Materská škola Trnavská v Žiline

Spoločnosť MIM, s.r.o. sa rozhodla podporiť formou sponzorského daru Materskú školu Trnavská v Žiline. Darovaný notebook bude slúžiť nielen na vzdelávacie a rozvojové aktivity pre malých škôlkarov, ale aj pre každodenné evidenčné činnosti a tvorbu plánov výuky pre deti.


Slovenská asociácia detských bobath terapeutov

Spoločnosť MIM, s.r.o. sa rozhodla podporiť podielom zo zaplatenej dane Slovenskú asociáciu detských bobath terapeutov. Podpora je smerovaná na rozvoj a profesnú záštitu detských bobath terapeutov na Slovensku, včasné vyhľadávanie rizikových detí, rannú intervencia pre ich možnosť sa plnohodnotne zúčastňovať na každodennom živote.

Občianske združenie Pomocná ruka seniorom

Naša firma podporila podielom zo zaplatenej dane tiež neziskovú organizáciu Občianske združenie Pomocná ruka seniorom.