Certifikáty

ISO 20000-1.jpg

 

 

 

Spoločnosť MIM zaviedla a používa systém manažérstva služieb v oblasti poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti procesného manažmentu a riadenia zmien. Systémová integrácia a implementácia informačných systémov v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 20000-1:2018.

 

 

 

  Certifikačná značka 9001_27001_SK.jpg 

Spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality certifikovaný podľa ISO 9001 a systém manažérstva informačnej bezpečnosti certifikovaný podľa ISO 27001 pre poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti procesného manažmentu a riadenia zmien, systémovej integrácie a implementácie informačných systémov.