V dňoch 17. – 18. 06. 2021 sme sa zúčastnili deviateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2021, ktorá sa konala v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

V dňoch 17.– 18.6.2021 sme sa zúčastnili deviateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2021, ktorá sa konala  v priestoroch  Holiday Inn v Žiline.  

Eliminovať čierne skládky úplne je nerealistické. Ale výrazne do budúcnosti znížiť ich výskyt je dosiahnuteľný stav. Od čoho jeho dosiahnutie závisí a prečo a ako čierne skládky vôbec vznikajú?

Tretinu svojho života strávime v práci. Popri práci samozrejme každý pracovník a zamestnanec produkuje odpad. V mnohých prípadoch vzniká na pracovisku omnoho viac odpadu ako v bežnej domácnosti. Preto je veľmi dôležité odpad triediť. Mnoho firiem to ešte stále nerobí dostatočne.

štvrtok, 03 jún 2021 14:25

Ako triediť a zbierať kuchynský odpad

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad je druh odpadu, ktorý vzniká v domácnostiach alebo stravovacích zariadeniach (najmä bioodpad z kuchýň), prípadne aj v záhradách, parkoch a pod. Biologický odpad je možné po vytriedení zhodnocovať v bioplynovej stanici alebo kompostovať, čím sa tieto zdroje opäť dostanú do kolobehu spracovania.

pondelok, 31 máj 2021 14:28

Ako znížiť náklady za odvoz odpadu?

Odvoz odpadu nie je lacná záležitosť. Mestá a obce preto musia pravidelne pristupovať k zvyšovaniu poplatkov za zber komunálneho odpadu. Existuje však aj iná cesta. Nezvyšovania, ale výraznejšej úspory. Pritom sa zvýši samotná efektivitu zberu.

Hádzať všetko do jedného (smetného) vreca sa neoplatí. Naučiť sa správne separovať znižuje nielen množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach, ale súčasne nám umožňuje často aj ušetriť nemalé finančné prostriedky. Dobrou správou je, že so separáciou odpadu sa dá začať prakticky okamžite a nič to nestojí.

Triedenie a separácia odpadu sú na Slovensku povinné, ale môžu byť aj smart. Triedenie odpadu chráni životné prostredie a šetrí prírodné zdroje. Zapojiť sa do triedenia odpadu pritom môže byť doslova atraktívne. Čím je systém jednoduchší, tým viac inšpiruje aj samotných obyvateľov k snahe triediť.

piatok, 26 február 2021 14:41

Biologický i kuchynský odpad pod kontrolou

Systém ESONA ponúka pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad efektívnu kombináciu mobilnej aplikácie a označenia nádob. Pri vývoze stačí v mobilnej aplikácií nasnímať QR kód nalepený na vrecku alebo nádobe. Vy aj Váš zákazník tak budete mať informáciu o presnom čase a mieste vývozu odpadu od konkrétneho koncového poplatníka.  Adresná evidencia môže prispieť k zvýšeniu kvality odvážaného odpadu.

 

štvrtok, 25 február 2021 14:43

Monitorovaný zber je efektívnejší

Systém vyvinutý slovenskou firmou umožňuje efektívne plánovať zber a zvozové trasy pomocou evidencie vyvezeného odpadu

Strana 4 z 8