Viete ako správne roztriediť odpad? Do ktorých odpadových nádob, čo patrí? Každé mesto aj obec môže mať rôzne pravidlá triedenia odpadu. Viac v článku.

Komunálny odpad a jeho vývoz nie sú lacná záležitosť. Navýšili sa odvody aj vám? Môže za to legislatíva ale občas aj neefektívne riešenie samospráv.

Biologicky rozložiteľný odpad zaberá veľký podiel odpadu, ktorý končí na skládkach, no nemusí. Môže byť cestou kompostovanie? Prečítajte si viac v blogu.

Zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad - týka sa aj vašej obce, či mesta? Počuli ste o inteligentnom odpadovom hospodárstve? Prečítajte si náš článok.

Všetky mestá a obce majú povinnosť zabezpečiť separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Ako však túto povinnosť uchopiť?

V súčasnosti máme aplikácie takmer na čokoľvek. Prečo je aplikácia ESONA iná? Ako môže uľahčiť život občanom, samosprávam a aj vývozcom?

V dňoch 17. – 18. 06. 2021 sme sa zúčastnili deviateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2021, ktorá sa konala v priestoroch hotela Holiday Inn v Žiline.

V dňoch 17.– 18.6.2021 sme sa zúčastnili deviateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2021, ktorá sa konala  v priestoroch  Holiday Inn v Žiline.  

Eliminovať čierne skládky úplne je nerealistické. Ale výrazne do budúcnosti znížiť ich výskyt je dosiahnuteľný stav. Od čoho jeho dosiahnutie závisí a prečo a ako čierne skládky vôbec vznikajú?

Tretinu svojho života strávime v práci. Popri práci samozrejme každý pracovník a zamestnanec produkuje odpad. V mnohých prípadoch vzniká na pracovisku omnoho viac odpadu ako v bežnej domácnosti. Preto je veľmi dôležité odpad triediť. Mnoho firiem to ešte stále nerobí dostatočne.

Strana 3 z 7