Množstvový zber je na Slovensku stále v začiatkoch, pritom ide o systém, ktorý môže v mnohých prípadoch veľmi efektívne ušetriť peniaze obyvateľov za odpad, zvýšiť transparentnosť, spravodlivosť a je efektívnejší aj pre obce. V čom spočíva jeho úspech?

pondelok, 18 október 2021 08:44

Európska konferencia Talend 2021 je tu!

Každá organizácia potrebuje zdravé údaje - údaje, ktoré sú čisté, úplné a vyhovujúce. Čo sú to však zdravé údaje a ako ich získate?

utorok, 21 september 2021 13:56

RFID čipy a ich využitie v systéme ESONA

Ako sa dá RFID technológia využiť pri vývoze komunálneho odpadu? Ako môže pomôcť samosprávam, zvozovým spoločnostiam a aj konkrétnym občanom?

piatok, 10 september 2021 15:08

ESONA opäť na podujatí ZMOS 2021

Za účasti takmer 500 delegátov a hostí sa konal v dňoch 8. – 9. 9. 2021  31.snem ZMOS

Viete ako správne roztriediť odpad? Do ktorých odpadových nádob, čo patrí? Každé mesto aj obec môže mať rôzne pravidlá triedenia odpadu. Viac v článku.

Komunálny odpad a jeho vývoz nie sú lacná záležitosť. Navýšili sa odvody aj vám? Môže za to legislatíva ale občas aj neefektívne riešenie samospráv.

Biologicky rozložiteľný odpad zaberá veľký podiel odpadu, ktorý končí na skládkach, no nemusí. Môže byť cestou kompostovanie? Prečítajte si viac v blogu.

Zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad - týka sa aj vašej obce, či mesta? Počuli ste o inteligentnom odpadovom hospodárstve? Prečítajte si náš článok.

Všetky mestá a obce majú povinnosť zabezpečiť separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Ako však túto povinnosť uchopiť?

V súčasnosti máme aplikácie takmer na čokoľvek. Prečo je aplikácia ESONA iná? Ako môže uľahčiť život občanom, samosprávam a aj vývozcom?

Strana 3 z 8