Smart systém ESONA ušetril mestu Senec náklady na odpadové hospodárstvo. Inšpirujú sa ním aj ďalšie samosprávy.

V dňoch 23.– 24.6.2022 sme sa zúčastnili desiateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2022, ktorá sa konala v priestoroch  Holiday Inn v Žiline.

Združenie organizácií verejných prác SR oslavuje svoje 30-ročné výročie. S komplexným riešením správy odpadu ESONA sme boli pri tom.

Vývozná spoločnosť T+T spolu s nami pomáha zavádzať v meste Žilina systém, v ktorom bude možné realizovať vývoz odpadu jednoduchšie, rýchlejšie a adresnejšie.

V dňoch 17.– 18. 3. 2022 sme sa opäť zúčastnili odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS)

streda, 22 december 2021 12:00

Krásne Vianoce a PF 2022!

Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a prajeme Vám príjemnéprežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, štastia a úspechov v novom roku 2022!

pondelok, 08 november 2021 10:56

Klasický zber odpadu verzus vývoz s ESONA

Bežný zber odpadu v mestách a obciach funguje na systéme pravidelného odvozu zmesového komunálneho a triedeného odpadu. Pričom sa náklady na odpad rozpočítavajú na počet obyvateľov. So systémom ESONA je to však iné. Samosprávy majú možnosť nastaviť poplatok za odpad jednotlivo pre každého obyvateľa a významne dokážu zvýšiť aj podiel separácie. Nie nadarmo sa takémuto zberu odpadu hovorí aj inteligentný vývoz odpadu.

Množstvový zber je na Slovensku stále v začiatkoch, pritom ide o systém, ktorý môže v mnohých prípadoch veľmi efektívne ušetriť peniaze obyvateľov za odpad, zvýšiť transparentnosť, spravodlivosť a je efektívnejší aj pre obce. V čom spočíva jeho úspech?

pondelok, 18 október 2021 08:44

Európska konferencia Talend 2021 je tu!

Každá organizácia potrebuje zdravé údaje - údaje, ktoré sú čisté, úplné a vyhovujúce. Čo sú to však zdravé údaje a ako ich získate?

utorok, 21 september 2021 13:56

RFID čipy a ich využitie v systéme ESONA

Ako sa dá RFID technológia využiť pri vývoze komunálneho odpadu? Ako môže pomôcť samosprávam, zvozovým spoločnostiam a aj konkrétnym občanom?

Strana 2 z 7