Kľúčové rozdiely vo funkcionalite neplatených (open source) a platených (Talend Data Fabric) nástrojov platformy Talend.

streda, 28 december 2022 11:54

PF 2023

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Riešenie môže pomôcť najmä menším obciam a zberovým spoločnostiam.

piatok, 14 október 2022 13:59

URBIS 2022: Ako skrotiť náklady na odpad

V dňoch 12.– 13. 10. 2022 sme sa zúčastnili odbornej konferencie URBIS 2022.

Po dlhšej prestávke spôsobenej covidovou situáciou, pripravila naša spoločnosť 3.ročník odborného podujatia o aktuálnych témach v oblasti Dátového manažmentu.

Náklady na odpadové hospodárstvo rastú, vďaka smart riešeniu sme ale v odpadoch dokázali urobiť poriadok, hovoria Jarmila Répássyová a Ivica Gajdošová z mesta Senec."

Municipalities can correct waste fees based on the obtained data on landfills, as explained in an interview with the business manager of the Žilina company MIM, which has developed its own system for recording and effective monitoring of waste containers.

Smart systém ESONA ušetril mestu Senec náklady na odpadové hospodárstvo. Inšpirujú sa ním aj ďalšie samosprávy.

V dňoch 23.– 24.6.2022 sme sa zúčastnili desiateho ročníka odbornej konferencie ODPADY 2022, ktorá sa konala v priestoroch  Holiday Inn v Žiline.

Združenie organizácií verejných prác SR oslavuje svoje 30-ročné výročie. S komplexným riešením správy odpadu ESONA sme boli pri tom.

Strana 1 z 7