piatok, 12 máj 2023 09:34

ŽilinaMUN 2023

Tento rok sa opäť podarilo pripraviť medzinárodnú konferenciu Žilina Model United Nations 2023 (ŽilinaMUN 2023), ktorej organizátorom je Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3 v Žiline.

nedeľa, 26 marec 2023 22:14

Ako triedia odpad slovenské mestá?

Najnovšie údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov ukazujú, že v triedení odpadu existujú medzi mestami na Slovensku veľké rozdiely.

pondelok, 20 marec 2023 11:58

ESONA na 31. Odbornej konferencii APÚMS SR

V dňoch 16.– 17.03.2023 sme sa zúčastnili s riešením ESONA  odbornej konferencie Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR, ktorá sa konala v hoteli Permon v Podbanskom.

Kľúčové rozdiely vo funkcionalite neplatených (open source) a platených (Talend Data Fabric) nástrojov platformy Talend.

streda, 28 december 2022 11:54

PF 2023

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

Riešenie môže pomôcť najmä menším obciam a zberovým spoločnostiam.

piatok, 14 október 2022 13:59

URBIS 2022: Ako skrotiť náklady na odpad

V dňoch 12.– 13. 10. 2022 sme sa zúčastnili odbornej konferencie URBIS 2022.

Po dlhšej prestávke spôsobenej covidovou situáciou, pripravila naša spoločnosť 3.ročník odborného podujatia o aktuálnych témach v oblasti Dátového manažmentu.

Náklady na odpadové hospodárstvo rastú, vďaka smart riešeniu sme ale v odpadoch dokázali urobiť poriadok, hovoria Jarmila Répássyová a Ivica Gajdošová z mesta Senec."

Municipalities can correct waste fees based on the obtained data on landfills, as explained in an interview with the business manager of the Žilina company MIM, which has developed its own system for recording and effective monitoring of waste containers.

Strana 1 z 7