utorok, 08 september 2020 12:00

Aj Váš región môže byť SMART

Ďalšie samosprávy sa rozhodli znížiť svoje náklady na odpad. Pre ekologické riešenie a poriadok v odpadoch sa po Senci a Bernolákove rozhodli aj ďalšie obce: Hrubý Šúr, Kráľová pri Senci, Veľký Grob, Pusté Úľany a Jelka. Vďaka presnej a adresnej evidencii všetkých nádob na odpad získajú samosprávy poriadok v odpadovom hospodárstve a poplatníci zaplatia iba za to, čo v rámci odpadu vyprodukujú. Smart riešenie ESONA umožní v každej obci či meste zaviesť kontrolu v procese odvozu odpadu a pomáha znížiť náklady za odvoz a likvidáciu odpadu

Náš produktový manažér pre riešenia Talend, Ivan Stríček, si pre Vás pripravil krátku sériu článkov o tom, ako sa starať o firemné dáta aj počas home office. Prečítajte si jej tretiu časť o funkcii dátového stevarda. Posledný článok je zameraný na finálny krok prečistenia našich dát, a to z pohľadu pre nás najpodstatnejšieho, pohľadu biznis hodnoty. Tá spočíva v ich schopnosti tvoriť informácie pre zmysluplné rozhodovanie, a preto, okrem technickej korektnosti zlepšenej v predchádzajúcej časti, je potrebné upraviť výpovednú hodnotu alebo pravdivosť jednotlivých záznamov v našich dátových zdrojoch.

Náš produktový manažér pre riešenia Talend, Ivan Stríček, si pre Vás pripravil krátku sériu článkov o tom, ako sa starať o firemné dáta aj počas home office. Prečítajte si jej druhú časť o príprave datasetov. Práve odstránenie chybovosti v nich je potrebné pred pristúpením k samotnému čisteniu našich dát s ohľadom na ich výpovednú hodnotu a korektnosť jednotlivých záznamov plynúcu z biznis využitia, je často prvoradé prečistenie technických a významových chýb hromadných údajov obsiahnutých v jednotlivých súboroch dát (datasetoch) tvoriacich naše dátové portfólio.

pondelok, 04 máj 2020 12:00

Množstvový zber s ESONA

Systém ESONA je komplexné riešenie, vďaka ktorému môžete zaviesť množstvový zber vo Vašej obci či meste. Pomôže Vám naplniť zámer vlády SR pre ochranu životného prostredia definovaný v aktuálne schválenom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 - 2024.

Zberné nádoby označené RFID čipmi a „upratané“ k jednotlivým poplatníkom. Tak vstúpilo mesto Senec do roku 2020. Monitorovanie výsypov prináša prvé ovocie v podobe zníženia objemu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) medziročne o viac ako 700 ton. Podpísaním Envirostratégie 2030 sa Slovensko zaviazalo postupne separovať až 65%  vyprodukovaného ZKO. Z aktuálnych 15-20% je to veľmi dlhá cesta. Sencu sa podarilo  dosiahnuť výrazný medziročný nárast pri triedených zložkách komunálnych odpadov. Najvýraznejší nárast je pri komodite papier - 36%, sklo a plasty zaznamenali nárast o 14%. Týmto tempom bude splnenie ambicióznych cieľov odpadového hospodárstva viac než reálne.

Náš produktový manažér pre riešenia Talend, Ivan Stríček, si pre Vás pripravil krátku sériu článkov o tom, ako sa starať o firemné dáta aj počas home office. Prečítajte si jej prvú časť. Obdobie znížených biznis aktivít spojené s prácou z domu môže tvoriť ideálnu príležitosť pre upratanie a zefektívnenie interných procesov, na ktoré počas plnej prevádzky neostáva čas a voľné zdroje. Jednou z hlavných oblastí, na ktorú je potrebné sústrediť voľné kapacity a pripraviť tak stabilnú pôdu pre nový nápor po oživení trhu, je oblasť Dátového manažmentu.

V poslednom čísle (č. 10/2020) Týždenníka TREND má naše Riešenie ESONA celostránkovú infografiku v novom pútavom dizajne. Infografika sa nachádza v prílohe TREND+, ktorá sa v tomto čísle venuje téme odpadov a recyklácie.

Transparentný proces evidencie a správy odpadových nádob, ktorý ponúka naše riešenie ESONA si všimol už aj slovenský online denník ODPADYPORTAL.sk. Pozrite si článok, ktorý pre denník pripravil náš konzultant a odborník na evidenciu odpadov Matej Šiškovič.

Pre používanie systému ESONA sa rozhodla už aj obec Bernolákovo. Riešenie obci umožní viesť adresnú evidenciu a správu odpadových nádob a poplatníkov s prepojením na vývozy jednotlivých nádob. Zabezpečí požadovanú kontrolu, celkovú optimalizáciu procesu a pomôže znížiť skryté náklady za odvoz a likvidáciu odpadu.

Podľa nedávno zverejnenej štúdie Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) na Ministerstve životného prostredia SR množstvový zber na Slovensku  významne znižuje produkciu zmesového komunálneho odpadu a zvyšuje mieru triedenia. Obce a mestá by tak jeho zavedením mohli ušetriť na rastúcich poplatkoch za skládkovanie značné sumy.

Strana 1 z 3