streda, 02 október 2019 09:00

2. ročník konferencie o Dátovom manažmente opäť so skvelým ohlasom

XXXX0541

Po prvom úspešnom ročníku konferencie, pripravila naša spoločnosť 2.ročník odborného podujatia o aktuálnych témach v oblasti Dátového manažmentu.

"Pravda je vo víne a v dátach“ - pravdivosť dát a získavanie cenných informácií z daných údajov predstavovali nosné témy odborného podujatia, ktoré sa uskutočnilo v príjemných priestoroch Austria Trend Hotel v Bratislave.  

Podujatie otvoril obchodný riaditeľ spoločnosti Dušan Franců. Na úvod privítal viac ako 40 zúčastnených zástupcov súkromných firiem a organizácií verejnej správy, spolu so zástupcami spoločností Talend p. Nataliu Halickú a p. Davide Pelosi, ktorí v rámci nášho partnerstva predstavili nové funkcie dátovej integračnej platformy Talend pre Dátový manažment.

knihy

Náš produktový manažér Ivan Stríček sa venoval strategickému smerovaniu produktového portfólia Talend, témam agilného vývoja integrácií a nasadeniu rýchlych integračných riešení bez strachu o dáta v cloudových riešeniach.

Počas podujatia sme zažili výnimočný moment, keď náš kolega Igor Dančík predstavil svoju novú publikáciu s názvom „Manažment dát“. Kniha je svojim obsahom a spôsobom prezentácie užitočným pomocníkom pre odborníkov v oblasti Dátového manažmentu, študentov, majiteľov firiem i všetkých, ktorí sa chcú načerpať cenné informácie, pochopiť a využiť dôležitosť tejto oblasti pri dnešnom riadení firiem.
 

 

XXXX0581
Súčasťou sérii prezentácii bol aj príspevok od zástupcu spoločnosti KPMG p. Tomáša Horvátha, ktorý predstavil využitie platformy Talend v rámci projektu s názvom „Zlepšenie využívania dát vo verejnej správe“. Na názorných príkladoch prezentoval navrhnutú metodiku merania dátovej kvality vo verejnej správe, pre ktorú je možné využiť nástroj Talend s user-friendly prostredím vhodným pre tvorbu a overovanie biznis pravidiel uplatnených v  zlepšovaní kvality dát vo verejnom sektore.


Veríme, že si všetci zúčastnení odniesli nové podnety a myšlienky pre svoje pracovné aktivity, nadviazali priateľské vzťahy, z ktoých vzíde spolupráca v budúcnosti.

Tešíme sa o rok!