štvrtok, 05 júl 2018 12:00

Smart City: múdre mesto alebo len heslo?

Vyhlásenie, že naše mesto či obec chce byť „Smart“ je dnes takpovediac povinným cvičením komunálnych politikov. Bodaj by nie, keď pojem „Smart City“ sa vo všeobecnosti vníma ako synonymum pokroku a modernosti mesta. Menovku „Smart City“ nesú strategické dokumenty, podporné programy EÚ, konferencie, združenia a celá záplava nápadov aj hotových riešení, ako pomocou pokrokových technológií občanom zlepšiť a spríjemniť život v obci či meste.

 

Patria sem adaptívne systémy riadenia dopravy aj osvetlenia, ale takisto solárnymi panelmi napájané lavičky s LCD displejom a USB portom, množstvo mobilných aplikácií a tiež wifi zadarmo na námestí pred radnicou. Je namieste položiť si otázku, či sa takto mesto naozaj stáva „múdrym“, čo je významovo najbližšie slovenské slovo k anglickému prívlastku „Smart“.

Samozrejme, vždy to závisí najmä od ľudí v samospráve, ich hodnotového nastavenia a tiež od ich schopností prijímať zodpovedné rozhodnutia a manažovať ich realizáciu. A práve tu je ukrytá odpoveď. K vízii múdreho mesta sa priblíži najviac to, ktoré sa pri svojich rozhodnutiach riadi pravdivými informáciami. Tie sa nachádzajú v dátach, ktorých množstvo a rozmanitosť neustále rastú a tým sa zväčšuje aj ich informačný potenciál.

 

Kľúč k naplneniu pojmu „Smart City“ je vo využití pravdivých dát pre rozhodovanie.


Čo má vlastne mesto urobiť, aby sa mohlo stať „Smart“? Potrebuje si vytvoriť „dátovú základňu“, ktorá mu umožňuje na rozhodovanie v každej oblasti použiť ktorékoľvek z dát, ktoré sú k dispozícii. Spojenie dát z rôznych dátových zdrojov akoby do jedného, je jedným z prínosov moderného prístupu k ich správe, známeho ako „Manažment dát“.

 

Jednoducho povedané: Prepojme a usporiadajme všetky dostupné dátové zdroje do jedného prostredia, v ktorom budeme dáta udržiavať úplné, konzistentné a bez duplicít, s garanciou kvality, využiteľné pre ďalšie spracovanie.

 

Následne môžeme používať ľubovoľné aplikácie, ktoré takto budú môcť pristupovať k obecným dátam, ale kontrolu nad nimi si obec ponechá vo vlastných rukách. Tým prestane byť „rukojemníkom“ dodávateľov aplikácií, ktorí kontrolu nad dátami stratia a obec získa možnosť podstatne ľahšie modernizovať svoje IT prostredie a zavádzať v ňom nové aplikácie a funkcionality.

Zavedenie manažmentu údajov umožňuje nielen získavanie a zrozumiteľné sprostredkovanie pravdivých informácií, ale tiež vytváranie spoľahlivých predpovedí javov, ktoré nastanú. Prediktívne a preskriptívne algoritmy nás posúvajú v rozhodovaní od „ja si myslím“ k „ja viem na základe faktov“.

Pre orgány samosprávy to napríklad znamená významný posun v kvalite plánovania financií a zostavovania rozpočtu, ako aj strednodobého plánovania rozvoja obce či mesta.

Využívanie dátovej základne na automatizované riadenie procesov napríklad pri riadení dopravy, poskytovaní administratívnych služieb elektronickými kanálmi, manažovaní sociálnych služieb, vývozu komunálneho odpadu či spravovania nehnuteľného majetku, ale takisto pri zabezpečovaní verejného poriadku prináša úspory času a nákladov a neporovnateľne vyššie pohodlie občanom v ich každodennom živote.

 

Stať sa „smart“ mestom je uskutočniteľný zámer.

Najkratšia cesta k jeho naplneniu vedie cez Manažment dát a ich následné použitie na správne rozhodnutia


Čítajte tiež: Smart City potrebuje kvalitné dáta

 

***
Autor: Dušan Franců

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.